Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Planerad driftstörning – Internet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-05 19:00

Beräknat avslut

2023-04-05 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Underhållsarbete på förbindelsen till internet.

Påverkan:

Samtliga system som utnyttjar internet kan komma att påverkas.

Under tiden för arbetet kan man vid något tillfälle uppleva kortare avbrott (upp till 1 minut) i nätverkstrafiken mot internet.

Starttid:

2023-04-05 kl. 19:00

Sluttid:

2023-04-05 kl. 23:00

Kontaktperson:

Andrej Ristovski, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-131165

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Webcert och övriga intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-04 19:00

Beräknat avslut

2023-04-04 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Ett servicefönster för tekniskt underhåll av Intygstjänster samt rensning av Intygsstatistik databas är planerat av leverantör. För mer information se: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/EIT/pages/412420175/Release+notes+Intygsstatistik

Påverkan:
Samtliga Intygstjänster: Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik är otillgängliga under servicefönstret. (Även Mina intyg riktat till invånare är otillgänglig).

Starttid:
2023-04-04 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-04 23:59

Kontaktperson:
Karin Westholm, 0340-58 02 95

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - E-arkiv

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-29 07:00

Beräknat avslut

2023-03-29 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av E-arkiv för att åtgärda några problem.

Påverkan:
Det finns risk för korta avbrott, om det inträffar får användare starta E-arkiv på nytt.

Starttid:
2023-03-29 kl. 07:00

Sluttid:
2023-03-29 kl. 08:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Rådgivningsstödet Webb

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-28 11:45

Beräknat avslut

2023-03-28 13:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Just nu kan användare uppleva problem med att logga in i Rådgivningsstödet Webb.

Felsökning pågår hos leverantör.

Starttid:
2023-03-28 kl. 12:45

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Journalen på 1177

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-23 08:30

Beräknat avslut

2023-03-23 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, Journalen 4.4.

Påverkan:
Under delar av servicefönstret kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Starttid:
2023-03-23 kl. 08:30

Sluttid:
2023-03-23 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-22 22:30

Beräknat avslut

2023-03-23 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 22/3–2023 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 50.1. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 00:40 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:00 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 22/3-2023.

Starttid:
2023-03-22 kl. 22:30

Sluttid:
2023-03-23 kl. 01:30

Kontaktperson:
Niklas Persson, IT-Service, 0705-273315
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-22 12:00

Beräknat avslut

2023-03-22 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-03-22 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-22 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-20 08:15

Beräknat avslut

2023-03-31 08:44

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Från 16/3 efter uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul har det uppstått problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.

Det kan finnas olika anledningar till att inloggningsproblemtik uppstår.

Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på. 

Felsökning pågår tillsammans med leverantören.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-18 21:00

Beräknat avslut

2023-03-19 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i eFrikort webbapplikation och vid ankomstregistreringar.

Starttid:
2023-03-18 kl. 21:00

Sluttid:
2023-03-19 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-17 08:00

Beräknat avslut

2023-03-17 15:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:

Just nu är det problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.
Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på.

Felsökning pågår.

Påverkan:

Hur påverkas systemet/utrustningen?. Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1098 driftstörningar - sida 12 av 110