Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Underhåll på datalagret påverka BO rapporter

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-27 10:00

Beräknat avslut

2023-09-27 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhåll på datalagret produktionsmiljö.

Påverkan:
Datalagret blir otillgänglig under tiden. Hämtning av data till BO rapporter blir påverkade under denna tid.

Starttid:
2023-09-27 kl. 10:00

Sluttid:
2023-09-27 kl. 12:00

Kontaktperson:
Ulf Thor, 0729638347

Driftstörning - Identifieringstjänsten SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-25 10:00

Beräknat avslut

2023-09-25 12:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu kan användare uppleva inloggningsproblem till flera tjänster. Felsökning pågår av leverantören.

Påverkan

Just nu kan användare uppleva inloggningsproblem till flera tjänster. Felsökning pågår av leverantören.

Starttid

25 september 10:00

Servicefönster – eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-21 22:00

Beräknat avslut

2023-09-21 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av en ny version av eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det att bli flera kortare avbrott i eFrikort, både i webbgränssnitt och vid ankomstregistreringar.

Starttid:
2023-09-21 kl. 22:00

Sluttid:
2023-09-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-21 15:45

Beräknat avslut

2023-09-21 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Webcert, problem med intygsöversikten

Påverkan

Intygsöversikten kan visa felaktig data.

Starttid

21 september 15:45

Kontaktperson

Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinfomatik

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 19:00

Beräknat avslut

2023-09-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-09-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-09-20 kl. 22:30

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-09-20 kl. 20:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-09-20 kl. 20:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Planerat driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 12:00

Beräknat avslut

2023-09-20 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2023-09-20 kl. 12:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - eHälsomyndighetens tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 06:00

Beräknat avslut

2023-09-20 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Onsdagen den 20 september planerar E-hälsomyndigheten att produktionssätta release 21.6. Produktionssättningen beräknas utföras mellan kl. 06:00 till senast 08.00.

Påverkan:
Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Starttid:
2023-09-20 kl. 06:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 08:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Planerat driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-19 19:00

Beräknat avslut

2023-09-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Påverkan:
Kl. 19.00 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Releasen är en databasuppdatering för ökad resiliens i tjänsten.

Miljö:
Produktion

Starttid:
2023-09-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-19 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 17:00

Beräknat avslut

2023-09-12 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete i Lifecare Servicefönster PaaS

Påverkan:
Lifecare är i läsläge under tiden underhållsarbetet utförs

Starttid:
2023-09-12 kl. 17:00

Sluttid:
2023-09-12 kl. 21:00

Kontaktperson:
Sanna Svedberg, applikationsspecialist, 070-2865707

Driftstörning - Mobil självincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 17:00

Beräknat avslut

2023-09-12 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Vår leverantör av Mobilsjälvincheckning har ett planerat avbrott för underhåll av produktionsmiljön.

Påverkan:
Under detta tidsintervall är användning av mobil självinchecking inte möjlig.

Starttid:
2023-09-12 kl. 17:00

Sluttid:
2023-09-12 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

1327 driftstörningar - sida 22 av 133