Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 19:00

Beräknat avslut

2023-09-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-09-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-09-20 kl. 22:30

Sluttid:
2023-09-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-09-20 kl. 20:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-09-20 kl. 20:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-09-20 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Planerat driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 12:00

Beräknat avslut

2023-09-20 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2023-09-20 kl. 12:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - eHälsomyndighetens tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-20 06:00

Beräknat avslut

2023-09-20 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Onsdagen den 20 september planerar E-hälsomyndigheten att produktionssätta release 21.6. Produktionssättningen beräknas utföras mellan kl. 06:00 till senast 08.00.

Påverkan:
Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

Starttid:
2023-09-20 kl. 06:00

Sluttid:
2023-09-20 kl. 08:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Planerat driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-19 19:00

Beräknat avslut

2023-09-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Påverkan:
Kl. 19.00 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Releasen är en databasuppdatering för ökad resiliens i tjänsten.

Miljö:
Produktion

Starttid:
2023-09-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-09-19 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 17:00

Beräknat avslut

2023-09-12 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete i Lifecare Servicefönster PaaS

Påverkan:
Lifecare är i läsläge under tiden underhållsarbetet utförs

Starttid:
2023-09-12 kl. 17:00

Sluttid:
2023-09-12 kl. 21:00

Kontaktperson:
Sanna Svedberg, applikationsspecialist, 070-2865707

Driftstörning - Mobil självincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 17:00

Beräknat avslut

2023-09-12 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Vår leverantör av Mobilsjälvincheckning har ett planerat avbrott för underhåll av produktionsmiljön.

Påverkan:
Under detta tidsintervall är användning av mobil självinchecking inte möjlig.

Starttid:
2023-09-12 kl. 17:00

Sluttid:
2023-09-12 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning - Webcert, problem med inloggning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 13:00

Beräknat avslut

2023-09-13 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Användare kan uppleva problem med att logga in i Webcert. Inera felsöker.

Starttid

2023-09-12 13:00

Kontaktperson

Mattias Karlsson Huvudjournal och Hälsoinfomatik

Driftstörning - 1177 Vårdguides e-tjänster och 1177 på telefon, invånare kan ha problem med logga in med BankID eller Freja.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 08:55

Beräknat avslut

2023-09-13 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
1177 Vårdguides e-tjänster och 1177 på telefon

Påverkan:
1177 Vårdguides e-tjänster och 1177 på telefon, invånare kan ha problem med logga in med BankID eller Freja.

Starttid:
2023-09-12 kl. 08:55

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning – Självservice (Chefsroller och ev. andra roller)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-12 08:45

Beräknat avslut

2023-09-12 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Chefsroller och ev andra roller i självservice

Påverkan:
Går för tillfället inte komma in i systemet för andra roller än medarbetare.
Medarbetare kan logga in korrekt.

Starttid:
2023-09-12 kl. 08:45

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
GAS, HR

Driftstörning – Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-09-11 08:00

Beräknat avslut

2023-09-21 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Kompetensportalen

Påverkan:
Störningen gäller hela kompetensportalen.
Felsökning pågår hos leverantör Grade AB.

Starttid:
2023-09-11 kl. 08:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Emma Andersson, RK HR, 0340-663715

1343 driftstörningar - sida 24 av 135