Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-09 13:39

Beräknat avslut

2021-12-10 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Single sign on har slutat fungera för många BO-användare. 

Påverkan:

Man kan fortfarande logga in manuellt till BO med AD-konto och lösenord. 

 

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-08 12:30

Beräknat avslut

2021-12-08 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av Pascal​.

Påverkan:
Om man är inloggad just då förändringen sker kommer man att bli utloggad och blir tvungen att logga in igen. I övrigt ingen påverkan.​

Starttid:
2021-12-08 kl. 12:30

Sluttid:
2021-12-08 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-08 11:40

Beräknat avslut

2021-12-09 13:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det problem med att hantera ärenden i Personalverktyget.

Felsökning pågår.

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-07 19:30

Beräknat avslut

2021-12-07 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för release som innebär att ny och förbättrad funktionalitet samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade under servicefönstret. Servicefönstret pågar till kl. 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-12-07 kl. 19:30

Sluttid:
2021-12-07 kl. 22:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Digitalisering av hälso- och sjukvård

Driftavbrott - Uppgradering av förbindelse VC/FTV Nyhem, Ambulans, 1177, Kvälls- och helgmottagning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-06 22:00

Beräknat avslut

2021-12-06 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Omkoppling av förbindelse som finns på VC Nyhem.

Ambulans
1177
VC Nyhem
FTV Nyhem
Kvälls- och helgmottagning

Påverkan:
Totalt nätverksavbrott mellan 22:00-23:00

Starttid:
2021-12-06 kl. 22:00

Sluttid:
2021-12-06 kl. 23:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, RK IT, 035-136647

Servicefönster - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-06 17:00

Beräknat avslut

2021-12-06 19:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för byte till ny infrastruktur.
Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer det inte vara möjligt att vara inloggad och arbeta i systemet. Servicefönstret kan komma att avslutas tidigare.
Starttid:
2021-12-06 17:00
Sluttid:
2021-12-06 19:30

Driftstörning - Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-06 06:40

Beräknat avslut

2021-12-08 07:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan  man  uppleva seghet i personalverktyget samt problem att hantera ärenden.

Felsökning Pågår.

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-02 08:00

Beräknat avslut

2021-12-02 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för leverans av ny version - NPÖ 4.0.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca kl. 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2021-12-02 08:00

Sluttid:
2021-12-02 14:00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-01 12:00

Beräknat avslut

2021-12-01 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-12-01 kl. 12:00

Sluttid:
2021-12-01 kl. 13:30

Driftavbrott: E-hälsomyndighetens recepttjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-27 20:00

Beräknat avslut

2021-11-28 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 27 november från kl. 20:00 kommer en ny release från E-hälsomyndigheten. Deras recepttjänster kommer då inte vara tillgängliga under natten och en bit in på förmiddagen. Pascal kommer inte heller att kunna nås under samma tid.

Påverkan:
Det är inga förändringar i åtkomst till VAS och NCS, däremot kommer de recept som förskrivs inte att nå apoteken förrän E-hälsomyndighetens tjänster åter är tillgängliga. Varken uthopp till Pascal eller kopiering av uppgifter till NCS därifrån kommer heller att fungera. Apoteken kommer inte åt de befintliga e-recepten.

Rutin för driftstopp ska förberedas
Varje verksamhet ska se över i vilken omfattning man påverkas och se över en lokal åtgärdsplan.
Se Driftstopp-EHM och Antal recept på helger för mer information och stöd i arbetet

Innehåll i ny release

 

  • Förskrivningskollen får utökad funktionalitet med möjlighet att skapa, avsluta och makulera förskrivningar, beslutsstöd, möjlighet att se spärrade uppgifter med samtycke, inlogg för fritidsförskrivare via Freja-id mm
  • Läkemedelskollen får ny funktionalitet för att se och spärra behandlingsorsak.
  • Mina sparade recept får nytt utseende

Mer information om innehållet finner ni på E-hälsomyndighetens informationssida

Vi ber er lägga ett ärende via Servicedesk om det blir problem med E-hälsomyndighetens tjänster efter driftstoppet.

Information om driftstoppet kommer även att ges via nyhets- och veckobrev och publiceras under  Driftstörningar på Intranätet och på Vårdgivarwebben samt i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 27 november.

Starttid:
2021-11-27 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-28 kl. 11.00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

775 driftstörningar - sida 13 av 78