Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Nationella tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-01 22:00

Beräknat avslut

2023-02-02 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör Inera som påverkar flera nationella tjänster.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det att bli avbrott på ca 10 minuter.

Exempel på tjänster som kommer att påverkas:
• NPÖ
• Svevac
• Pascal
• Infektionsverktyget
• Journalen
• Intygtjänster

Starttid:
2023-02-01 kl. 22:00

Sluttid:
2023-02-02 kl. 02:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftstopp - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-01 17:00

Beräknat avslut

2023-02-01 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av LifeCare 4.23

Påverkan:
Totalt driftstopp använd driftstoppsrutin vid behov.

Starttid:
2023-02-01 kl. 17:00

Sluttid:
2023-02-01 kl. 21:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånar tjänster, 035-2416384

Driftstörning Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-01 11:20

Beräknat avslut

2023-02-06 14:14

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning Pascal
Just nu kan användare uppleva problem med att öppna patienter, se läkemedelslistor samt förskriva pga. en driftstörning hos e-Hälsomyndigheten.
Felsökning pågår.

Driftstörning - Recepttjänsten

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-30 15:00

Beräknat avslut

2023-01-31 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten.

Felsökning pågår

Servicefönster - Kontaktkortsadmin (Hitta vård på 1177)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-30 08:00

Beräknat avslut

2023-01-30 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera flyttar sin produktionsmiljö för Hitta vård stödtjänst till ny driftleverantör vilket kan komma att påverka uppdateringar från Kontaktkortsadmin (KKA).

Påverkan:
Man rekommenderar att kontaktkortsadministratörer INTE göra några ändringar i KKA under servicefönstret. Om ändringar ändå görs behöver vi kontrollera noga att ändringarna visas korrekt även efter det att servicefönstret har stängts. Besökare av Hitta vård på 1177 ska inte märka något av flytten.

Starttid:
2023-01-30 kl. 09:30

Sluttid:
2023-01-30 kl. 12:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se (61909)

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-25 12:00

Beräknat avslut

2023-01-25 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för underhåll.
En åtgärd för attsäkerställa tillgängligheten i Obstetrix behöver göras, vilken upptäcktes vidsenaste servicefönstret.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggatmed F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), störningarkan förekomma i Milou. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2023-01-25 kl. 12:00

Sluttid:
2023-01-25 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - Microsoft Molntjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-25 09:00

Beräknat avslut

2023-01-25 15:06

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu har Microsoft störningar och de felsöker. Påverkan Teams, Outlook mfl

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-24 18:00

Beräknat avslut

2023-01-24 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
För att validera redundansen på våra brandväggar kommer tester att genomföras.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet kan komma att påverkas.
Under tiden tester pågår kan man uppleva kortare avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2023-01-24 kl. 18:00

Sluttid:
2023-01-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Driftstörning - Störningar på klienter. Startknapp, sökruta i aktivitetsfältet. Outlook, TEAMS otilgängliga

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-20 12:55

Beräknat avslut

2023-01-25 08:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

​Felsökning pågår.

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-18 22:30

Beräknat avslut

2023-01-18 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2023-01-18 kl. 22:30

Sluttid:
2023-01-18 kl. 23:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

1054 driftstörningar - sida 12 av 106