Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

TELE - störningar i samtalstrafiken

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-16 09:00

Beräknat avslut

2021-12-16 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det hackar och låter konstigt vid externa samtal; både via TeleQ och övriga samtal. Felsökning pågår av leverantör. Störningen berör en stor del av vår operatörs kunder och har högsta prioritet.

Tele - TeleQ - Driftavbrott 2021-12-15 22:00 till 2021-12-16 02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-15 22:00

Beräknat avslut

2021-12-16 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott : TeleQ

Omfattning:TeleQ kommer ej att vara tillgängligt under uppgraderingstiden. Ingen visuell förändring sker i samband med uppgraderingen.

Påverkan:Samtliga verksamheter som har TeleQ påverkas

Starttid:2021-12-15 kl.22:00
Sluttid:2021-12-16 kl.02:00

Kontaktperson:

Ellenor Svensson 010-4761900

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-15 19:00

Beräknat avslut

2021-12-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-12-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-12-15 kl. 22:30

Sluttid:
2021-12-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-12-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-12-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-12-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-15 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftstörning - VAS GE41 Diabetesöversikt

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-15 14:05

Beräknat avslut

2021-12-17 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning: 

Driftstörning VAS GE41 Diabetesöversikt 

Påverkan:

Registercentrum Västra Götaland har för närvarande problem med sina webtjänster, bland annat NDRs websida samt att det inte går att sända registreringar från VAS GE41.

Servicefönster - Intygstjänster (Webcert)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-14 19:00

Beräknat avslut

2021-12-14 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release av Intygstjänster.
Mer information om ny release kommer att publiceras på intranät och vårdgivarewebb.

Påverkan:
Samtliga Intygstjänster: Webcert, Intygsstatistik, Mina intyg och Rehabstöd är otillgängliga under servicefönstret.

Starttid:
2021-12-14 kl. 19:00

Sluttid:
2021-12-14 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Digitalisering av hälso- och sjukvård

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-14 14:17

Beräknat avslut

2021-12-14 15:56

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Sporadiska störningar i Pascal.

Felsökning pågår.

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-14 13:15

Beräknat avslut

2021-12-14 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects kommer ej vara tillgängligt tisdag 14/12 efter kl. 13:15 på grund av systemunderhåll.

Påverkan:
Går ej att använda Business Objects under arbetets gång.

Starttid:
2021-12-14 kl. 13:15

Sluttid:
2021-12-14 kl. 17:00

Kontaktperson:
Ulf Thor, AI/Beslutsstöd, 0729-638347

Uppdaterad 211217 Driftstörning - Allvarligt aktivt IT-säkerhetshot

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-14 12:55

Beräknat avslut

2021-12-31 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

I fredags den 10/12 offentliggjordes information om en säkerhetslucka i en mjukvara (IT-komponent).

Som en del i arbetet att skydda Region Hallands driftmiljö har våra externa webbplatser stängts för trafik utanför Nordeuropa.

I nuläget finns ingen kännedom om någon påverkan på vår IT-miljö eller våra verksamheter. Om någon verksamhet upptäcker påverkan kontakta Servicedesk IT via Servicedesk Plus - ärende eller på telefon 010-476 1900 anknytning 61900.

Uppdatering 17/12 - Allvarligt aktivt IT-säkerhetshot (regionhalland.se)

Driftstörning - sökfunktion på Vårdgivarwebben

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-11 17:31

Beräknat avslut

2021-12-11 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu fungerar inte sökfunktionen på Vårdgivarwebben, för att hitta sidor, navigera via rubrikstrukturen. Sökfunktionen på sidan för styrda dokument berörs inte.

 

Händelsen avslutad 2021-12-11 kl 22.00
Sökfunktionen fungerar som vanligt igen.

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-09 20:30

Beräknat avslut

2021-12-10 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen påverkas inte av arbetet.

Starttid:
2021-12-09 kl. 20:30

Sluttid:
2021-12-10 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

775 driftstörningar - sida 12 av 78