Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

TELE - Uppgradering av TeleQ 7/10 kl.22:00 - 8/10 kl.02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-07 22:00

Beräknat avslut

2021-10-08 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Uppgraderingen innefattar ingen visuellt förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-07 18:00

Beräknat avslut

2021-10-07 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp Lifecare

Påverkan:
Driftstopp när leverantören uppdaterar Lifecare

Starttid:
2021-10-07 kl. 18:00

Sluttid:
2021-10-07 kl. 20:00

Kontaktperson:
Helena Nord, Objektspecialist SP, 035-174394

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-06 12:00

Beräknat avslut

2021-10-06 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-10-06 kl. 12:00

Sluttid:
2021-10-06 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-05 09:00

Beräknat avslut

2021-10-05 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet. Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2021-10-05 kl. 09:00

Sluttid:
2021-10-05 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Säkerhet och Identiteter, (010-47) 61909

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-30 08:00

Beräknat avslut

2021-09-30 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 3.13.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten att vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2021-09-30 kl. 08:00

Sluttid:
2021-09-30 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-28 16:00

Beräknat avslut

2021-09-29 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Påverkan:
Datalagret behöver laddas om pga fel med Tillgänglighetsdata (Väntande) och viss VAS-information i datalagret/Business Objects kan bli missvisande.

Starttid:
2021-09-28 kl. 16:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Driftstörning - BIRH datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-28 08:00

Beräknat avslut

2021-09-30 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH datalager/Business Objects, data för Tillgänglighet - väntande

Påverkan:
Uppgifter för Tillgänglighet - väntande är ej korrekta.

Felsökning pågår.

Starttid:
2021-09-28 kl. 08:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-27 17:30

Beräknat avslut

2021-09-27 21:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kan MittVaccin vara otillgängligt.

Starttid:
2021-09-27 kl. 17:30

Sluttid:
2021-09-27 kl. 21:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - BIRH Datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-27 07:30

Beräknat avslut

2021-09-27 16:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH Datalager/Business Objects

Påverkan:
Laddning av VAS-data till datalagret har misslyckats, omladdning pågår.

Starttid:
2021-09-27 07:30

Sluttid:
Datum och tid (om känt)

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS

AKUT driftavbrott VAS lördag natt 21-09-25 kl 23 för åtgärder efter plattformsbyte

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-25 23:00

Beräknat avslut

2021-09-26 00:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Merparten av efterkontroll och efterarbetet efter VAS-plattformsbyte är klart. Det har identifierats att det behöver åtgärdas ett par parametrar i VAS som kräver ett VAS stopp i Max 30 minuter.

695 driftstörningar - sida 10 av 70

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>