Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-21 20:00

Beräknat avslut

2021-10-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Planerat underhåll

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 22:30

Beräknat avslut

2021-10-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Tele - Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Kungsbackas växel.

Påverkan:
• Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Kungsbackas växel.
• Hisslarm fungerar ej.
• Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-21 kl. 01:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-10-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Agresso

Omfattning:
Nya uppdateringar skall läggas på. Ingen påverkan på andra system

Påverkan:
Agresso kommer inte att kunna nås under tiden arbetet pågår.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. ca. 24:00

Kontaktperson:
Christian Kock, Unit4, 076-6487653

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

12)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

13)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftavbrott - Obstetrix

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 12:00

Beräknat avslut

2021-10-20 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-10-20 kl. 12:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 07:00

Beräknat avslut

2021-10-20 07:15

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av PMO BHV-Journal

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid.

Starttid:
2021-10-20 kl 07:00

Sluttid:
2021-10-20 kl 07:15

Uppdatering 1:

Servicefönster - 1177 vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-19 19:30

Beräknat avslut

2021-10-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster- Realesen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rätta fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara att uppdateras. Varken vårdpersonal eller invånare kan vara inloggad i tjänsten.

Driftstörning - VAS RE14 utgående remisser samt lablistan LA7

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-19 09:00

Beräknat avslut

2021-10-19 11:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu dyker det upp felmeddelanden när man försöker skriva en remiss. Man kan komma förbi det genom att klicka OK.
Hjälper detta inte så kontakta support 010-4761900 ankn 61900 eller lägg ett ärende Servicedesk Plus
Felsökning pågår.

Servicefönster - Stöd och behandling samt designverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-12 09:30

Beräknat avslut

2021-10-12 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version.
Releasen innehåller de nya invånarvyerna, vilket innebär att invånarna får ett nytt användargränssnitt som är tillgänglighetsanpassat.

Påverkan:
Det innebär att ingen kan vara inloggad och arbeta under denna tiden.
Anledningen att vi väljer att ha service fönster där ingen kan vara inloggad är för att underlätta för invånaren.

Starttid:
2021-10-12 kl. 09:30

Sluttid:
2021-10-12 kl. 11:30

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-11 20:00

Beräknat avslut

2021-10-11 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version av säkerhetstjänster som kan påverka NPÖ.

Påverkan:
Det kan bli störningar i NPÖ under servicefönstret.

Starttid:
2021-10-11 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-11 kl. 21:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

695 driftstörningar - sida 9 av 70

<< < 6 7 8 9 10 11 12 > >>