Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-27 06:00

Beräknat avslut

2020-06-27 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantör kommer att stänga ner eFrikort för att förbereda databasen inför ny struktur.

Påverkan:
Detta innebär att eFrikort kommer bli helt otillgängligt (Både webbapplikation och integrationer kommer tappa kontakt med eFrikort) under servicefönstret. Efterregistreringar kommer därför att vara nödvändiga för besök som registreras i VAS under servicefönstret.
Troligtvis kommer inte servicefönstret ta 6 timmar utan mest troligtvis 3 timmar.
Leverantör planerar in extra timmar för att kunna utföra "rollback" om något fel skulle inträffa.
Servicefönstret kommer endast förbereda databasen för ny struktur, d.v.s. det blir ingen ändring eller ny version i eFrikort.

Starttid:
2020-06-27 kl. 06:00

Sluttid:
2020-06-27 kl. 12:00

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 17:00

Beräknat avslut

2020-06-24 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Leverantören för Lifecare ska göra ett brandväggsbyte i Lifecare.
Under delar av tiden kommer tjänsterna att vara helt otillgängliga.
Personer som är inloggade i Lifecare SP innan arbetet startar kommer inte påverkas.
Inloggning kan ske när brandväggsbytet är klart.

Starttid:
2020-06-24 kl. 17:00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppgradering av Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 13:00

Beräknat avslut

2020-06-24 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering.
Utvecklingssamtal kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2020-06-24 kl. 13.00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 15.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 22:30

Beräknat avslut

2020-06-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-06-17 kl. 22:30

Sluttid:
2020-06-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 19:00

Beräknat avslut

2020-06-17 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-06-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Uppdatering av information på intranätet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 19:00

Beräknat avslut

2020-06-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Intranätet

Påverkan:
Intranätet kommer ej att vara tillgängligt

Starttid:
2020-06-16 kl. 19:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-Service, 035134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 12:00

Beräknat avslut

2020-06-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan uppleva problem att logga in i katalogen under tiden för servicefönstret. Förändringar skickas vidare till HSA och nätverks-AD först när servicefönstret är avslutat.
Befintliga uppgifter påverkas inte.

Starttid:
2020-06-16 kl. 12:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-15 18:00

Beräknat avslut

2020-06-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av brandväggar

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet påverkas.
Under tiden uppdateringen pågår kan man uppleva några sekunders avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2020-06-15 kl. 18:00

Sluttid:
2020-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-10 11:00

Beräknat avslut

2020-06-10 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör som påverkar intygstjänsterna Webcert mfl.

Påverkan:
Under Servicefönstret så kommer tjänsterna att startas om och användare kan då uppleva kortare avbrott vid just omstart av servrar/applikationer.

Starttid:
2020-06-10 kl. 11:00

Sluttid:
2020-06-10 kl. 13:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Qlik Sense

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-10 08:00

Beräknat avslut

2020-06-10 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Qlik Sense

Påverkan:
Uppgradering av Qlik Sense som gör att systemet inte är tillgängligt.

Starttid:
2020-06-10 kl. 08.00

Sluttid:
2020-06-10 kl. 17.00

Kontaktperson:
Carl Troff, IT-Service, 0768034984

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 114 av 133