Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-09 10:00

Beräknat avslut

2020-10-09 10:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Systemet har under morgonen upplevts segt och med långa svarstider.

Felsökning pågår.

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-09 09:50

Beräknat avslut

2020-10-09 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects

Påverkan:
PSUtdata har problem med sina körningar vilket gör att data till datalagret inte kan hämtas.
Informationen i BO blir därför inte korrekt avseende personalinformation.
PSUtdata håller på att utreda felet.

Starttid:
2020-10-09 kl. 09:50

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Driftavbrott - Sectra RIS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-07 17:00

Beräknat avslut

2020-10-07 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Sectra RIS stängt för inmigrering av data.
Planerat driftavbrott 7/10 kl. 17:00- ca 21:00. Sectra RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca 21:00.
Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen – driftstopp Sectra RIS HSV HSK.

Starttid:
2020-10-07 kl. 17:00

Sluttid:
2020-10-07 ca kl. 21:00

Kontaktperson:
Anna Hillertz Brännström, ADH RTG, 0340-647941

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-07 08:00

Beräknat avslut

2020-10-07 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kan störningar uppstå i tjänsten NPÖ.

Starttid:
2020-10-07 kl. 08:00

Sluttid:
2020-10-07 kl. 16:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftavbrott - Websesam för hjälpmedel och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-06 17:00

Beräknat avslut

2020-10-06 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2020.1.

Påverkan:
Uppgradering av webbutiken för hjälpmedel, Websesam samt Sesam LMN.
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken och inga förskrivningar kan göras.

Starttid:
2019-10-06 kl. 17:00

Sluttid:
2019-10-06 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-10-05 07:30

Beräknat avslut

2020-10-07 12:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects 

 

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår. 

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-30 22:30

Beräknat avslut

2020-10-01 01:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 30/9-2020 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 42.1. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information finns i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås

ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:20 - VAS produktion startas - VAS och NCS kan nås som vanligt

 

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna NCS från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läskopia se: Guide för VAS Läsdatabas

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

Utskrift aktuella ordinationerAktuella ordinationer - Utskrift - NCS

 

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 30/9-2020.

Starttid:
2020-09-30 kl. 22:30

Sluttid:
2020-10-01 ca. 01:20

Kontaktperson:
Karl Ingmansson, IT-Service, 035-2416493

TELE - TeleQ uppgradering 30/9-1/10 kl.22:00-02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-30 22:00

Beräknat avslut

2020-10-01 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Planerad uppgradering av TeleQ genomförs onsdag 30/9 kl.22:00 till torsdag 1/10 kl.02:00.
Samtliga verksamheter som använder TeleQ är berörda.
Det kommer inte vara möjligt att nå systemet under tiden då uppgradering pågår.
Frågor som gäller uppgraderingen hänvisas till Servicedesk Telefoni anknytning 61900 (tel. 010-476 19 00)

Driftstörning - Journalia-AK E-brev, Kallelsebrev och påminnelsebrev Uppdaterad 2/10

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-30 12:00

Beräknat avslut

2020-10-07 13:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2/10 Den 29/9 gick inga E-brev igenom produktionen hos Strålfors. Alla dessa brev skickades istället den 1/10.

30/9 Kallelsebrev och påminnelsebrev som skapats via från listfunktionen har inte fått några adressuppgifter till patienterna.
Felet är avhjälpt och funktionen fungerar nu som avsett och kan användas.

Åtgärd:
Brev som skapats fram till och med 30/9 behöver ses över och kanske skapas på nytt. Kontrollera skickade brev under patientens klara brev för att se om tidigare brev saknat adressuppgifter.
Felsökning av varför felet uppstod pågår fortfarande.

Driftstörning - Qlik Sense

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-29 08:00

Beräknat avslut

2020-09-29 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mjukvara på server för Qlik Sense behöver uppdateras.

Påverkan:
Server kommer att startas om flertalet gånger vilket kommer att medföra avbrott för Qlik Sense.

Starttid:
2020-09-29 kl. 08.00

Sluttid:
2020-09-29 kl. 16.00

Kontaktperson:
Carl Troff, 0768034984

1343 driftstörningar - sida 108 av 135