Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - 1177

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-28 09:31

Beräknat avslut

2021-06-29 12:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsöks av leverantör

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-23 16:00

Beräknat avslut

2021-06-23 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Rättning av bugg i Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för buggrättningen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2021-06-23 kl. 16.00

Sluttid:
2021-06-23 kl. 18.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, GAS utveckling- och systemstöd.

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-23 08:30

Beräknat avslut

2021-06-23 14:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det är för närvarande störningar i tjänsten.
Felsökning pågår.

Driftavbrott - Websesam för hjälpmedel och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-22 17:00

Beräknat avslut

2021-06-22 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2021.2

Påverkan:
Uppgradering av webbutiken för hjälpmedel, Websesam samt Sesam LMN.
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken och inga förskrivningar kan göras.

Starttid:
2021-06-22 kl. 17:00

Sluttid:
2021-06-22 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - 1177 Vårdguiden på telefon

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-21 13:45

Beräknat avslut

2021-06-21 16:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det kan vara svårt att komma fram när du ringer 1177. Det beror på driftstörningar vilka också gör att väntetiderna är längre än vanligt. Om du inte kommer fram vänligen ring igen lite senare eller sök på 1177.se/Halland.

Är det akut ring 112.

Nätverksavbrott VC Vessigebro

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-21 08:00

Beräknat avslut

2021-06-21 08:55

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

VC Vessigebro har nätverksavbrott.
Påverkar även telefoni.
Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-20 08:30

Beräknat avslut

2021-06-28 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects 

Påverkan:

Laddning av VAS-data till datalagret har misslyckats, felsökning pågår.

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-18 13:10

Beräknat avslut

2021-06-21 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det går inte att komma åt personalverktyget. Problemet är felanmält till leverantör.

Påverkan:
Hur påverkas system under tiden arbete sker. Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar.

Starttid:
2021-06-18 kl. 13:10

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, IT-Service

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-18 08:55

Beräknat avslut

2021-06-18 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu problem i stöd och behandling både för invånare och personal-Användare upplever just nu problem med media i både Stöd och behandling samt Designverktyget. Det går inte att se bilder eller video, det går inte heller att lägga till media i Designverktyget. Felsökning pågår.

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-17 12:00

Beräknat avslut

2021-06-17 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-06-17 kl. 12:00

Sluttid:
2021-06-17 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

650 driftstörningar - sida 12 av 65