Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-23 11:30

Beräknat avslut

2022-03-23 13:08

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det problem med att nå Lifecare.

Felsökning pågår.

Driftstörning - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-22 20:00

Beräknat avslut

2022-03-22 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete SITHS

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt at ge ut reservkort under servicefönstret.

Starttid:
2022-03-22 kl. 20:00

Sluttid:
2022-03-22 kl. 23:00

Kontaktperson:
Magnus Öberg, Verksamhetsstöd och applikationer, 035-134835

Driftavbrott - LifeCare Utbildning/testmiljö

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-22 07:00

Beräknat avslut

2022-03-22 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet i utbildning samt test miljö pågår hela dagen.

Påverkan:
Inga testningar eller utbildningar rekommenderas.

Starttid:
2022-03-22 kl. 07:00

Sluttid:
2022-03-22 kl. 17:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster RK, 035-2416384

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-17 17:00

Beräknat avslut

2022-03-17 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av release LC 4:17

Påverkan:
Ingen åtkomst åt systemet under driftstörningen, använd driftstoppsrutin.

Starttid:
2022-03-17 Kl. 17.00

Sluttid:
2022-03-17 Kl. 19.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, 035-2416384

Servicefönster - Journalen (på 1177)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-17 08:00

Beräknat avslut

2022-03-17 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av en ny version av Journalen.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Starttid:
2022-03-17 kl. 08:00

Sluttid:
2022-03-17 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftstopp - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-16 22:30

Beräknat avslut

2022-03-17 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 01:00

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett antal funktionella utvecklingsärenden.
Några av de större förändringarna är följande:

  • Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse.
  • Behandlingsorsak blir tvingande för nya förskrivningar och nya ordinationer.
  • Ändringsorsak bli obligatoriskt att ange vid ordinationsförändring eller utsättning.
  • Flaggning av biologiska läkemedel i Utdelningslistan.
  • Stödja uthopp till Pascal med fler webbläsare än Internet Explorer.
  • Förändrat utseende vid verkställande av förberedelser vid inskrivning.

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.13

Samt att informationsfilm för leveransen finns att ta del av: Informationsfilm – NCS Läkemedelsmodul 5.13

 

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00

Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan tex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).
OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2022-03-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-03-17 kl. 01:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-16 19:00

Beräknat avslut

2022-03-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-03-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.
Denna gång innefattas även en större uppdatering på nya Biztalkmiljön vilket innebär ett totalstopp i hela Biztalkflödet.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks NYA och GAMLA miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Denna gång berörs alltså ALLA flöden genom Biztalk och för er som har kritiska flöden medför det att manuella rutiner måste tillämpas från kl.19:00

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen - driftstopp remisser VAS till Sectra RIS (Rontgen_driftstopp_remisser_VAS_Sectra_RIS.docx)

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-17 28 53
Kristian Stehn, IT-service, 035-13 65 44

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-03-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-03-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-03-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-03-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftavbrott - Mobil självincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-16 19:00

Beräknat avslut

2022-03-16 20:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för leverans av ny release av Mobil självincheckning.

Påverkan:
Patienter kan inte själva ankomstregistrera bokade besök.

Starttid:
2022-03-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-03-16 kl. 20:30

Kontaktperson:
Åsa Binnefors, Asa.Binnefors@regionhalland.se

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-15 12:00

Beräknat avslut

2022-03-15 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Införandet av SITHs kort inloggning på SAP Business Objects.

Påverkan:
Systemet kommer inte vara tillgängligt under uppgradering.

Starttid:
2022-03-15 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-15 kl. 17:00

Kontaktperson:
Ulf Thor, Beslutsstöd och AI, 0729-638347
Thomas Armstrong, Beslutsstöd och AI, 0732-059191

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-10 08:00

Beräknat avslut

2022-03-10 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version: NPÖ 4.1.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2022-03-10 kl. 08:00

Sluttid:
2022-03-10 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

842 driftstörningar - sida 12 av 85