Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-10 20:00

Beräknat avslut

2022-04-10 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Mindre rättningar av Pascal.

 

Påverkan:

Mindre rättningar av Pascal.

Om användare är inloggad just då förändringen sker kommer användaren att bli utloggad och bli tvungen att logga in igen.

I övrigt ingen påverkan.

 

Starttid:

2022-04-10  kl.20:00

Sluttid:

2022-04-10 kl.23:30

 

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

 

Driftavbrott - Infektionsverktyget Servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-05 10:00

Beräknat avslut

2022-04-05 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftsättning av ny release

 

Påverkan:

Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.

Releasen innehåller förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2711519995/April+2022

 

Starttid:

2022-04-05 kl 10:00

Sluttid:

2022-04-05 kl 14:00

 

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-02 21:00

Beräknat avslut

2022-04-03 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av eFrikort.

Påverkan:
Det är inga planerade avbrott, men en ökad risk för störningar som kan påverka åtkomst till eFrkort-tjänsten vid ankomstregistreringar och en ökad risk för störningar i eFrikort webbplats.

Starttid:
2022-04-02 kl. 21:00

Sluttid:
2022-04-03 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Uppgradering - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-31 20:30

Beräknat avslut

2022-04-01 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
– Förenklat flöde för att lägga till ny kund
– Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer
– Val av ordinatör i vaccinationsflödet
– Förbättringar i signeringslistan

För ytterligare beskrivning se Leveransbesked MittVaccin 220331.
På informationssidan för MittVaccin finns mer övergripande information om systemet.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Även onlinebokningen kommer vara stängd.

Starttid:
2022-03-31 kl. 20:30

Sluttid:
2022-04-01 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-30 22:30

Beräknat avslut

2022-03-31 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 30/3–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 48. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:15 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt.
Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide
Om en remittent saknar ett svar från röntgen eller lab nära/under driftstoppet så ska de höra av sig till röntgen/lab.

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 30/3-2022.

Starttid:
2022-03-30 kl. 22:30

Sluttid:
2022-03-31 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftavbrott - Obstetrix

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-30 12:00

Beräknat avslut

2022-03-30 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En akut omstart av Obstetrix behöver göras för att rätta till problemen med elektronisk födelseanmälan.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen).

Starttid:
2022-03-30 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-30 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-29 17:00

Beräknat avslut

2022-03-30 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Nationell förvaltning har behov att göra uppdateringar i systemet samt underhållsarbete.

Påverkan:
Totalt driftstopp. Lokal driftstoppsrutin får användas.

Starttid:
2022-03-29 kl. 17:00

Sluttid:
2022-03-30 kl. 00:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster RK, 035-2416384

Driftstörning ePed via NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-28 09:30

Beräknat avslut

2022-03-28 09:37

Uppdateringar -
 
Beskrivning

För närvarande pågår en störning vilket gör att det inte går att nå barnläkemedelsinstruktionerna via NCS. Gå via hemsidan eped.se Instruktioner - ePed (https://eped.se/instuktioner/) för att komma åt instruktionerna via back-up-listan.

Driftstörning LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-25 07:45

Beräknat avslut

2022-03-25 10:37

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

HAK medarbetaruppdrag hämtas inte till systemet

Kontaktperson:

Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster RK, 0766965747

Driftstopp - Sectra RIS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-24 05:00

Beräknat avslut

2022-03-24 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Sectra RIS

Påverkan:
Sectra RIS stängt för inmigrering av data.
Planerat driftavbrott 24/3 kl. 05:00 - 07:00. Sectra RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca. 07:00.

Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen - driftstopp Sectra RIS.

Starttid:
2022-03-24 kl. 05:00

Sluttid:
2022-03-24 kl. 07:00

Kontaktperson:
Anna-Karin Svensson, ADH röntgen, 0340-481668

842 driftstörningar - sida 11 av 85

<< < 8 9 10 11 12 13 14 > >>