Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 07:00

Beräknat avslut

2021-10-20 07:15

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av PMO BHV-Journal

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid.

Starttid:
2021-10-20 kl 07:00

Sluttid:
2021-10-20 kl 07:15

Uppdatering 1:

Tele - Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Kungsbackas växel.

Påverkan:
• Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Kungsbackas växel.
• Hisslarm fungerar ej.
• Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-21 kl. 01:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-10-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Agresso

Omfattning:
Nya uppdateringar skall läggas på. Ingen påverkan på andra system

Påverkan:
Agresso kommer inte att kunna nås under tiden arbetet pågår.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. ca. 24:00

Kontaktperson:
Christian Kock, Unit4, 076-6487653

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

12)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

13)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 22:30

Beräknat avslut

2021-10-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-21 20:00

Beräknat avslut

2021-10-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Planerat underhåll

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-23 21:00

Beräknat avslut

2021-10-24 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster för eFrikort är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns det risk för korta avbrott och då kan det bli aktuellt med efterregistreringar, om man är inloggad i eFrikort så kan man prova att logga in igen.

Starttid:
2021-10-23 kl. 21:00

Sluttid:
2021-10-24 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Tele - Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-28 23:00

Beräknat avslut

2021-10-29 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Varbergs växel.

Scenario D i teleavbrottsrutinen gäller, med tillägget att personsökningar ej fungerar

Påverkan:
• Följande fungerar ej:
- personsökningar
- fast och trådlös telefoni
- larmnumret 81199 och 1199
- samtal till televäxeln på nummer 81000 och 99
- personlarmsystem till akutverksamhet och psykiatrin
- entrédörrsystem via telefon

• Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-10-28 kl. 23:00

Sluttid:
2021-10-21 kl. 05:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-03 22:30

Beräknat avslut

2021-11-04 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 3/11–2021 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 47. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information
kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 3/11-2021.

Starttid:
2021-11-03 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-04 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

8 driftstörningar - sida 1 av 1

<< < 1 > >>