Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning: SmiNet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-31 14:30

Beräknat avslut

2024-02-01 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

SmiNet ligger för närvarande nere. Fall av anmälningspliktig sjukdom får anmälas av behandlande läkare i efterhand när SmiNet öppnar igen.

Kontakta Smittskydd direkt per telefon 035-13 16 07 vid fall då smittspårningsåtgärder krävs, postexpositionsprofylax kan vara aktuellt, eller om fallet bedöms brådskande av annat skäl.

Starttid:
2024-01-31

Sluttid:
okänt, arbete pågår

Kontaktperson:
Julia Nyström, Smittskydd Region Halland

Driftstopp - MobilePass

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-29 11:30

Beräknat avslut

2024-01-29 14:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

MobilePass är för tillfället avstängt för akut underhållsarbete.

Påverkan

Externa leverantörer kan inte logga in i VDI och mot VPN.

Starttid

2024-01-29 11:30

Sluttid

Kontaktperson

Mattias Liljälv

Driftstörning - Medspeech

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-29 11:00

Beräknat avslut

2024-02-01 16:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Medspeech tar tid att starta och ibland startar det inte alls.
Felsökning pågår.

Starttid

2024-01-29 11:00

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstopp - ServiceDesk Plus ITD:s Ärendehanteringssystem

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-25 17:00

Beräknat avslut

2024-01-26 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Underhållsarbete på applikationen

Påverkan

Otillgängligt under arbetet

Starttid

2024-01-25 17:00

Sluttid

2024-01-25 24:00

Kontaktperson

Andreas Olsson

Totalt stopp för utgivning av SITHS-kort och reservkort

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-23 07:00

Beräknat avslut

2024-01-26 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
SITHS-verktyg ska bytas och inga kort kommer kunna ges ut eller hanteras, varken ordinarie eller reservkort.

Påverkan:
Totalt avbrott för SITHS-portal, Kobe och reservkortsapplikation

Starttid:
2023-01-23 kl. 07:00

Sluttid:
2023-01-26 kl. 07:00

Kontaktperson:
Malin Bosdotter, Applikationer för regional utveckling
Magnus Öberg, Applikationer för regional utveckling

Driftavbrott - Journalia AK

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-18 17:00

Beräknat avslut

2024-01-22 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 18:e januari från 17.00 påbörjas ett planerat driftavbrott på grund av införande av ny version till AKnet.
Beräknas vara klart den 22:e januari kl. 08.00.

Påverkan:
Under tiden för driftstoppet kommer systemet Journalia AK vara tillgängligt i läsläge och alla användare kommer att behöva spara och logga ut för att inte förlora uppgifter.

Det kommer att visas ett meddelande inne i systemet som uppmanar användarna att logga ut.
I de fall de inte loggar ut kommer de att loggas ut med risk för osparade uppgifter.

Från och med 18.00 den 18/1-2024 är Journalia AK i läsläge till AKnet är driftsatt 08.00 22/1-2024.

Under driftstoppet får reservrutin användas. Se: Journalia AK Reservrutin.pdf

Vid inskrivning till slutenvård för patient med Waran-ordination (då doseringsinformation inte kan nås) sätts lämpligen Waran-ordinationen ut med kontroll och får sedan uppdateras med doseringsinformation när Journalia AK åter är tillgängligt.

Vi ber er lägga ett ärende till Läkemedelssupporten via Servicedesk om ni efter driftstoppet får problem eller har frågor.

Starttid:
2024-01-18 kl. 17:00

Sluttid:
2024-01-22 kl. 08:00

Kontaktperson/er:
Anneli Skoglund, IT och Digitalisering, 035-136556
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 0701-821654

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-17 22:30

Beräknat avslut

2024-01-18 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 17 januari från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.15.2.
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30.
Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller en del utvecklingar och felrättningar, bla:
- Ny typ av Siths-kort saknar signeringscertifikat.

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS 5.15.2.

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:30
Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

Påverkan:
NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2024-01-17 kl. 22:30

Sluttid:
2024-01-18 kl. 00:30

Kontaktperson:
Anneli Skoglund, IT och Digitalisering, 035-136556
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 0701-821654

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-17 19:00

Beräknat avslut

2024-01-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2024-01-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-01-17 kl. 22:30

Sluttid:
2024-01-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-01-17 kl. 20:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-01-17 kl. 20:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-01-17 kl. 19:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-17 12:00

Beräknat avslut

2024-01-17 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-01-17 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Underhållsarbete för SITHS eID

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 22:00

Beräknat avslut

2024-01-16 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer att genomföra ett underhållsarbete som påverkar legitimering och underskrift med SITHS eID.

Påverkan:
Användare kan till och från ett antal gånger under hela servicefönstret uppleva problem med legitimering och underskrift med SITHS eID

Starttid:
2024-01-16 kl. 22:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 23:59

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

1342 driftstörningar - sida 14 av 135