Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - NPÖ (Nationell patientöversikt)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-01 10:00

Beräknat avslut

2023-06-01 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kan det uppstå kortare problem med att logga in i NPÖ. Vid problem, vänta några minuter och testa sedan igen.

Starttid:
2023-06-01 kl. 10:00

Sluttid:
2023-06-01 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

SMS för mobilsjälvincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-01 07:00

Beräknat avslut

2023-06-01 16:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Sms för mobilsjälvincheckning går inte ut, leverantören och vi felsöker.

Starttid

2023-06-01 07:00

Sluttid

Kontaktperson

Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinfomatik

Driftavbrott - eHälsomyndighetens tjänster, tex e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-31 23:00

Beräknat avslut

2023-06-01 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Onsdagen den 31 maj kl. 23:00 till torsdagen 1 juni kl. 07:00 produktionssätts eHälsomyndigheten releasepaket 21.5.

Påverkan:
Aktiviteten innebär ett driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform förutom Covidbevis.

Starttid:
2023-05-31 kl. 23:00

Sluttid:
2023-06-01 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftavbrott - VAS och NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-31 22:30

Beräknat avslut

2023-06-01 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 31 maj från kl. 22:30 har vi planerat ett servicefönster för VAS och samtidigt påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.14.6. Under servicefönstret kommer läsmiljö för både VAS och NCS vara tillgängliga.

Preliminär tidplan för servicefönstret:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:05 – VAS läskopia och NCS läskopia tillgängliga
ca 00:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl. kan inte nås
ca 00:10 - VAS produktion och NCS produktion startad – resterande tester av VAS pågår i ca 20 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning
VAS och NCS och övriga system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett fåtal utvecklingar och felrättningar, bla:

  • Koppling mot SIL-tjänsten Janusmed via menyval
  • Förtydligande av fel vid stopp av kvarstående uttag på apotek

 

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.14.6.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov - NCS Läkemedelsmodul – Reservrutin vid driftstopp

Utskrift av aktuella ordinationer ska förberedas, utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För mer information, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

Påverkan:

VAS Läsmiljö
Under tiden som VAS läskopia är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera.
Det går också att öppna t ex: NCS läskopia, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid VAS läsläge se: Guide för VAS läsläge

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.
Vi ber er lägga ett ärende till Läkemedelssupporten via Servicedesk om ni inte ni når läsmiljön under driftstoppet alternativt om ni har frågor kring själva läsmiljöns utformning.
Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intranätet och Vårdgivarwebben samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 31:e maj.

Starttid:
2023-05-31 kl. 22:30

Sluttid:
2023-06-01 kl. 00:30

Kontaktpersoner:
VAS - Niklas Persson, RK ITD, 0705-273315
VAS - Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295
NCS - Elin Larnemo, RK ITD, 035-131094
NCS - Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - SITHS berör bla Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-31 22:00

Beräknat avslut

2023-05-31 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Mellan 22:00 och 24:00 kan kortare avbrott uppstå för legitimering och underskrift med SITHS hos Inera. Även funktionerna för att visa, utfärda och spärra Mobilt SITHS kan påverkas. Detta gäller Produktion, Test och QA miljön.

Driftavbrott – Datakommunikation i Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-30 21:00

Beräknat avslut

2023-05-30 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Tisdagen den 30 maj mellan kl. 21:00 – 23:00, genomförs ett servicearbete i vår infrastruktur för datakommunikation i Kungsbacka.

Påverkan:
Arbetet kommer att medföra ett avbrott på ca. 20 minuter i datatrafiken, någon gång under tiden för arbetet. Tyvärr går det inte att precisera när.

Påverkar bla.
Ambulansen
1177
Vårdcentraler
Folktandvården
Löftadalens Folkhögskola

Starttid:
2023-05-30 kl. 21:00

Sluttid:
2023-05-30 kl. 23:00

Kontaktperson:
Andrej Ristovski, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-131165

Driftstörning - Helgens laddning av VAS data till datalagret har misslyckats

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-29 08:40

Beräknat avslut

2023-05-30 07:52

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

BO Rapporter

Qlik Rapporter

Påverkan:

Ingen ny data från förra vecka i rapporterna

Starttid

2023-05-29 08:41

Sluttid

Fritext

Kontaktperson

Thomas Armstrong

Servicefönster – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-25 20:30

Beräknat avslut

2023-05-25 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster för MittVaccin kräver ett driftstopp.
Systemet kommer att uppdateras med rättningar från senaste releasen där en del fel har identifierats.

Påverkan:
MittVaccin och bokningstjänsten kommer att vara otillgängliga under hela driftstoppet.
Om arbetet blir klart snabbare öppnas systemet och kan då användas som vanligt.

Starttid:
2023-05-25 kl. 20.30

Sluttid:
2023-05-25 kl. 22.30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 19:00

Beräknat avslut

2023-05-25 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-05-24 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Inställt! System för Klinisk kemi

Inget arbete kommer att utföras på system för Klinisk kemi.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-05-24 kl. 22:30

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 16:00

Beräknat avslut

2023-05-24 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av ny funktionalitet

Påverkan:
Systemet kommer vara otillgängligt under perioden

Starttid:
2023-05-24 kl. 16.00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 18.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

1184 driftstörningar - sida 13 av 119