Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Lifecare (Läsläge tillgängligt)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 16:00

Beräknat avslut

2023-12-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i Lifecare.

Påverkan:
Lifecare kan användas i läsläge.

Starttid:
2023-12-12 kl. 16:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 17:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott – Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 10:00

Beräknat avslut

2023-12-12 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 12:e december genomförs en Driftsättning av ny release i produktion.

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret. Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/3472359430/December+2023+Release+11.15+Infektionsverktyget

Starttid:
2023-12-12 kl. 10:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 14:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Servicefönster – Ombudstjänsten

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 09:00

Beräknat avslut

2023-12-12 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har tekniskt underhåll av 1177 ombudstjänst.

Påverkan:
Kortare avbrott kan förekomma vilket kan påverka möjligheten att agera ombud.

Starttid:
2023-12-12 kl. 09:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 11:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott - IT, Nätverk och Telefoni Hallands sjukhus Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-08 00:30

Beräknat avslut

2023-12-08 04:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Regionfastigheter utför projekt för utökning av wifi och accesspunkter på Hallands sjukhus Kungsbacka på uppdrag av IT. I samband med projektet kommer ett planerat driftstopp att ske som gör att allt nätverk, IT och telefoni kommer att vara avstängt under tid. Det innebär att under tiden som driftstoppet sker så kommer inget av följande system att fungera. Det är viktigt att ni loggar ut från alla datorer inför driftstoppet.

Påverkan:
Totalt avbrott.

Starttid:
2023-12-08 kl. 00:30

Sluttid:
2023-12-08 kl. 04:30

Kontaktperson:
Marcus Andersson, Regionfastigheter, 0790-60 95 83, marcus.e.andersson@regionhalland.se

TeleQ-underhållsarbete 231207 kl 22:00

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-07 22:00

Beräknat avslut

2023-12-08 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Beskrivning

Omfattning

  • Under servicefönstret kommer de användare som är inloggade via webbgränssnittet att loggas ut och behöver logga in igen efter arbetets slut.
  • De handläggare som är inloggade i svarsgrupp via telefon (push) behöver inte göra något, utan kommer automatiskt att vara inloggade när systemet är uppe igen.

Påverkan

TeleQ kommer att vara otillgängligt under delar, upp till hela servicefönstret.

Starttid

2023-12-07 22:00

Sluttid

Slut: 2023-12-08 02:00

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-07 08:00

Beräknat avslut

2023-12-07 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören driftsätter ny version, NPÖ 4.7.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret, då deploy av den nya versionen utförs, kommer tjänsten vara otillgänglig. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Starttid:
2023-12-07 kl. 08:00

Sluttid:
2023-12-07 kl. 10:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 22:30

Beräknat avslut

2023-12-06 02:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Logbuch patienttransport
Phillips patientövervakning som går via regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-12-05 kl. 22:30

Sluttid:
2023-12-06 kl. 02:30

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Servicefönster - 1177 e-tjänster (Inera)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 19:30

Beräknat avslut

2023-12-05 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Kl.19.30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till kl. 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Starttid:
2023-12-05 kl. 19:30

Sluttid:
2023-12-05 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Inera Servicefönster – Journalen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 18:30

Beräknat avslut

2023-12-05 21:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Release av ny version i 1177 journal och 1177 journal administration

Påverkan:
Under servicefönstret kommer tekniskt underhåll att ske och 1177 journal samt 1177 journal administration kommer inte vara tillgängligt för användare mellan ca kl. 18.30-20.30. Störningar kan förekomma mellan kl. 20.30-21.30.

Starttid:
2023-12-05 kl. 18:30

Sluttid:
2023-12-05 kl. 21:30

Kontaktperson:
Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott – Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 16:00

Beräknat avslut

2023-12-05 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Systemet kommer uppdateras med ny funktionalitet

Påverkan:
Under tidsperioden är systemet ej tillgängligt eller möjligen tillgängligt med störningar

Starttid:
2023-12-05 kl. 16.00

Sluttid:
2023-12-05 kl. 17.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD, Verksamhetsstöd och applikationer

1330 driftstörningar - sida 15 av 133