Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Auricula – läsläge

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 16:30

Beräknat avslut

2020-09-21 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 16/9 kl. 16:30 kommer Auricula ordinationsstöd att försättas i läs-läge inför övergången till det nya doseringssystemet Journalia-AK.
Informationsöverföring mellan systemen kommer att ske 17-18/9 och validering av informationen genomföras innan Journalia-AK kan tas i drift måndag 21/9.
Mer information finns på vårdgivarwebben.

Omfattning:
Auricula ordinationsstöd försätts i läs-läge och inga doseringar eller annat arbete kommer kunna ske under övergången till Journalia-AK.

Tidplan för övergången:
16/9  kl. 16.30 - Allt arbete i Auricula måste avslutas och brev skickas iväg
16/9  kl. 16.45 - Auricula försätts i läs-läge, inkommande provsvar stoppas
16/9  kl. 17.00 - Anrop av formulär AUR i VAS stängs ner, ingen läsvy kan presenteras
17/9 – 20/9 - Reservrutin gäller för nödvändig dosering av antikoagulantia
17/9 - 18/9 - Kopiering, överföring och validering av informationen sker mellan systemen
21/9 - Journalia-AK börjar användas

Påverkan:
Doseringsinformationen kommer endast finnas tillgänglig att läsa i Auricula. Reservrutin gäller: Auricula reservrutin
Formulär AUR som kan nås från VAS kommer inte vara tillgängligt efter att Auricula försätts i läs-läge.

Starttid:
2020-09-16 kl. 16:30

Sluttid:
2020-09-21 kl. 12:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 20:00

Beräknat avslut

2020-09-15 20:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det vara ett par avbrott i eFrikort, detta innebär att det kommer vara tidpunkter (c:a 2-3 minuter) då eFrikort blir helt otillgängligt på grund av att tjänsten måste startas om.
Eftersom det blir korta avbrott kan det uppstå behov av efterregistreringar.

Starttid:
2020-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 20:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 073-1432113

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 19:00

Beräknat avslut

2020-09-15 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppgradering av Webcert till version 6.7. För mer information se nyhet på intranät och vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt.

Starttid:
2020-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 16:30

Beräknat avslut

2020-09-15 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Pascal ej tillgängligt för närvarande.
Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 15:00

Beräknat avslut

2020-09-15 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Påverkan:
Sidan kommer vara otillgänglig under uppdateringen.

Starttid:
2020-09-15 kl. 15:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 15:10

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-14 07:30

Beräknat avslut

2020-09-14 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

Starttid:
2020-09-14 kl. 07:30

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - X-tray

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-13 10:00

Beräknat avslut

2020-09-14 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hämtning av patientdata via X-tray gör att worklists och patientvalidering inte fungerar. Felsökning sker för fullt

Starttid:
2020-09-13 kl. 10:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo 0340-580261

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-12 21:00

Beräknat avslut

2020-09-21 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhåll av eFrikort är planerad av leverantör.

Påverkan:
Tillfälliga störningar kan uppstå i tjänsten vilket kan leda till felmeddelanden vid ankomstregistrering i VAS. Om problem uppstår är det bara att försöka igen, men det kan uppstå behov av efterregistreringar.

Starttid:
2020-09-12 kl. 21:00

Sluttid:
2020-09-13 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-08 17:00

Beräknat avslut

2020-09-08 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i 1177 Vårdguidens e-tjänster för driftsättning av ny release med förbättrad funktionalitet samt rättade fel.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-09-08 kl. 17:00

Sluttid:
2020-09-08 kl. 20:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, It-Service, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Sporadiska störningar på Länsnätet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-08 16:00

Beräknat avslut

2020-09-09 07:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det förekomma sporadiska störningar i nätverks-kommunikationen Falkenberg och norröver.
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1100 driftstörningar - sida 88 av 110