Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - IT, Nätverk och Telefoni Hallands sjukhus Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-08 00:30

Beräknat avslut

2023-12-08 04:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Regionfastigheter utför projekt för utökning av wifi och accesspunkter på Hallands sjukhus Kungsbacka på uppdrag av IT. I samband med projektet kommer ett planerat driftstopp att ske som gör att allt nätverk, IT och telefoni kommer att vara avstängt under tid. Det innebär att under tiden som driftstoppet sker så kommer inget av följande system att fungera. Det är viktigt att ni loggar ut från alla datorer inför driftstoppet.

Påverkan:
Totalt avbrott.

Starttid:
2023-12-08 kl. 00:30

Sluttid:
2023-12-08 kl. 04:30

Kontaktperson:
Marcus Andersson, Regionfastigheter, 0790-60 95 83, marcus.e.andersson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TeleQ-underhållsarbete 231207 kl 22:00

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-07 22:00

Beräknat avslut

2023-12-08 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Beskrivning

Omfattning

  • Under servicefönstret kommer de användare som är inloggade via webbgränssnittet att loggas ut och behöver logga in igen efter arbetets slut.
  • De handläggare som är inloggade i svarsgrupp via telefon (push) behöver inte göra något, utan kommer automatiskt att vara inloggade när systemet är uppe igen.

Påverkan

TeleQ kommer att vara otillgängligt under delar, upp till hela servicefönstret.

Starttid

2023-12-07 22:00

Sluttid

Slut: 2023-12-08 02:00

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-07 08:00

Beräknat avslut

2023-12-07 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören driftsätter ny version, NPÖ 4.7.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret, då deploy av den nya versionen utförs, kommer tjänsten vara otillgänglig. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Starttid:
2023-12-07 kl. 08:00

Sluttid:
2023-12-07 kl. 10:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 22:30

Beräknat avslut

2023-12-06 02:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Logbuch patienttransport
Phillips patientövervakning som går via regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-12-05 kl. 22:30

Sluttid:
2023-12-06 kl. 02:30

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 e-tjänster (Inera)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 19:30

Beräknat avslut

2023-12-05 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Kl.19.30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till kl. 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Starttid:
2023-12-05 kl. 19:30

Sluttid:
2023-12-05 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Inera Servicefönster – Journalen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 18:30

Beräknat avslut

2023-12-05 21:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Release av ny version i 1177 journal och 1177 journal administration

Påverkan:
Under servicefönstret kommer tekniskt underhåll att ske och 1177 journal samt 1177 journal administration kommer inte vara tillgängligt för användare mellan ca kl. 18.30-20.30. Störningar kan förekomma mellan kl. 20.30-21.30.

Starttid:
2023-12-05 kl. 18:30

Sluttid:
2023-12-05 kl. 21:30

Kontaktperson:
Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-05 16:00

Beräknat avslut

2023-12-05 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Systemet kommer uppdateras med ny funktionalitet

Påverkan:
Under tidsperioden är systemet ej tillgängligt eller möjligen tillgängligt med störningar

Starttid:
2023-12-05 kl. 16.00

Sluttid:
2023-12-05 kl. 17.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD, Verksamhetsstöd och applikationer

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-01 12:00

Beräknat avslut

2023-12-01 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster i Stöd och behandling fredag 1 december kl. 12-13

Påverkan:
Stöd och behandlingsplattformen kan inte användas under tiden.

Starttid:
2023-12-01 kl. 12.00

Sluttid:
2023-12-01 kl. 13.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster RK

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Störning i TEST-miljön i 1177:s e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-01 10:49

Beräknat avslut

2023-12-01 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Problem med att logga in TEST-miljön i 1177:s e-tjänster som invånare

Påverkan

Just nu går det inte att logga in i test-miljön 1177 som invånare pga ett certifikat som löpt ut.

Starttid

2023-12-01 10:49

Sluttid

2023-12-01

Kontaktperson

Linnéa Blomster

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Kort driftavbrott - Tessa

Område

IT/Telefoni

Start

2023-11-30 22:00

Beräknat avslut

2023-11-30 22:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Flytt av molntjänsten bakom schemaläggssystemet Tessa

Påverkan:
Kortare driftavbrott på några minuter. Har man Tessa uppe kommer webbläsaren att ladda om så att man får en ny anslutning

Starttid:
2023-11-30 kl. 22:00

Sluttid:
2023-11-30 kl. 22:10

Kontaktperson:
Beredskap eller systemsamordnare HR

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 15 av 131