Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Oplanerat driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-02 15:45

Beräknat avslut

2024-01-02 19:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift.
Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.
I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.
Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.
Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddelande läggs ut på intranätet, eller tas bort, när systemet åter är i drift och driftstoppsrutiner upphör.

Starttid:
2024-01-02 kl. 15:45

Sluttid:
Okänt

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-20 10:05

Beräknat avslut

2023-12-20 13:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Felsöks av levernatör

Starttid

2023-12-20 10:03

Sluttid

2023-12-20 13:03

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 20:30

Beräknat avslut

2023-12-19 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 18 december genomförs en uppgradering av MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2023-12-18 kl. 20:30

Sluttid:
2023-12-19 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstöring Siths (t.ex. Webcert, Clinic24 m.fl)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 09:20

Beräknat avslut

2023-12-20 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu har leverantören en driftstörning som påverkar inloggning med siths-kort tillexempel webcert, Cilic24 m.m.. Felsökning pågår.

Starttid

2023-12-18

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Inloggning i Lifecare SP

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 09:00

Beräknat avslut

2023-12-20 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Inloggning i Lifecare SP

Påverkan

Lifecare fungerar sporadiskt

Starttid

2023-12-18

Kontaktperson

Sanna Svedberg

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-13 19:00

Beräknat avslut

2023-12-14 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-12-13 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-12-13 kl. 22:30

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-12-13 kl. 20:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-12-13 kl. 20:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952


13)
Underhållsarbete på Cisco-video infrastruktur

Omfattning:
Underhållsarbete på infrastrukturen som används av Ciscoutrustningar i konferensrum

Påverkan:
Servrar kommer att vara otillgängliga och inga enheter kommer att kunna ringa till möten under servicetiden.
Pågående möten kommer att bli avbrutna.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Martin Lundström, Digital Arbetsplats & Plattformar 0790-980442

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-13 12:00

Beräknat avslut

2023-12-13 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2023-12-13 kl. 12:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare (Läsläge tillgängligt)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 16:00

Beräknat avslut

2023-12-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i Lifecare.

Påverkan:
Lifecare kan användas i läsläge.

Starttid:
2023-12-12 kl. 16:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 17:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 10:00

Beräknat avslut

2023-12-12 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 12:e december genomförs en Driftsättning av ny release i produktion.

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret. Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/3472359430/December+2023+Release+11.15+Infektionsverktyget

Starttid:
2023-12-12 kl. 10:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 14:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster – Ombudstjänsten

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-12 09:00

Beräknat avslut

2023-12-12 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har tekniskt underhåll av 1177 ombudstjänst.

Påverkan:
Kortare avbrott kan förekomma vilket kan påverka möjligheten att agera ombud.

Starttid:
2023-12-12 kl. 09:00

Sluttid:
2023-12-12 kl. 11:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 14 av 131