Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning  Business Objects, VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-04 14:00

Beräknat avslut

2021-01-06 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects, VAS-data

Påverkan:
Laddning till datalagret från VAS har misslyckats, omladdning pågår och beräknas vara klar 17.00.

Starttid:
2021-01-04 14:00

Sluttid
Okänt

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning 1177 e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-04 13:13

Beräknat avslut

2021-01-04 14:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Mer info: inera.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-04 11:15

Beräknat avslut

2021-01-04 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår av leverantör

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-28 11:20

Beräknat avslut

2020-12-28 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det problem att logga in i Lifecare.

Felsöks av leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-22 11:00

Beräknat avslut

2020-12-23 06:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den gemensamma tidboken i Lifecare

Påverkan:
Region Halland kan inte se den Gemensamma tidboken för Region Halland har spärrat Google Drive konto pga säkerhetsrisk.
Så sidan kan inte visas. Det innebär att Regionen ser inte de inbokade tiderna i tidboken och inte kan registrera SIP möten..
Kommunen kan se sidan för Gemensamma tidboken.
Arbete för att lösa problemet pågår.

Starttid:
Pågår

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Helena Nord (kontaktas via mail)

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - ServiceDesk Ärendehanteringsportal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-17 10:45

Beräknat avslut

2020-12-17 11:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu går det inte att nå ServiceDesk Ärendehanteringsportal.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-16 22:30

Beräknat avslut

2020-12-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-12-16 kl. 22:30

Sluttid:
2020-12-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-16 19:00

Beräknat avslut

2020-12-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-12-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)

Utskrifter (Cirrato/Follow me Print)

Omfattning:
Uppgradering av programvara för Cirrato/FMP.

Påverkan:
Utskrift från Cirrato fungerar inte under tiden. Lokala skrivare fungerar

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 18:00 – 21:00

Kontaktperson:
Thorsteinn Sigurdsson, RGS IT Klient o Skrivare, 0706-481497

2)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

3)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

4)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

11)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 17:00

Beräknat avslut

2020-12-15 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare när leverantören ska göra en omstart av Lifecare

Starttid:
2020-12-15 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-15 kl. 17:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - Kem lab och Mikrobiologi (LVMS)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 14:20

Beräknat avslut

2020-12-17 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi är för närvarande ur drift.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när systemet åter är i drift och

Driftstoppsrutiner upphör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1307 driftstörningar - sida 98 av 131