Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 19:00

Beräknat avslut

2021-02-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-02-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-15 10:20

Beräknat avslut

2021-02-15 13:27

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftstörningar pågår i tjänsten. Felsökning pågår av leverantör.

Akut omstart av Kem labs system LVMS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-15 09:45

Beräknat avslut

2021-02-15 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omstarten kommer att ske 09:45

Spirare - licensproblem

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-15 00:00

Beräknat avslut

2021-02-15 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Användare kan få felmeddelande om att de saknar licens för Spirare

 

Påverkan:

Det går då inte att starta Spirare och genomföra undersökningar. Omstart av datorn efter kl 09:30 skall lösa problemet

 

Starttid:

2021-02-15

Sluttid:

2021-02-15   kl 10:00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-13 23:30

Beräknat avslut

2021-02-14 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det att bli ett avbrott på max 3-5 minuter, men det finns en ökad risk för störningar under hela servicefönstret.

Starttid:
2021-02-13 kl. 23:30

Sluttid:
2021-02-14 kl. 00:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Visiba Care – fel vid bokning av kollega i flerpartssamtal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-12 14:35

Beräknat avslut

2021-02-15 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Vid bokning av flerpartssamtal i Visiba Care kan för tillfället bokning av ”Kollega med Visiba Care-konto” inte väljas.
Anledningen är ett fel som Visiba just nu försöker åtgärda. Förhoppningen är att detta ska vara löst till på måndag 15/2.
Tills vidare kan felet kringgås genom att boka in kollega som ”Gäst”, skriva medarbetarens tjäste-mail under ”Mejladress” och välja SITHS som identifiering.

Starttid:
2021-02-12 kl. 14:35

Sluttid:
okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftavbrott - Kommunikationsförbindelser i Kungsbacka Kommun

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-11 21:00

Beräknat avslut

2021-02-11 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Utbyte av central kommunikationsutrustning genomförs pga. ålder.

Påverkan:
Avbrott i datatrafiken under tiden som anges.
Datorer och skrivare påverkas, men återfår i de flesta fall kontakten automatiskt.
Om en dator eller skrivare inte återfått kontakten inom angiven tid kan den behöva startas om.
Försök att undvika uppdatering/skrivning i dokument under tiden för avbrottet.

Alla siter i Kungsbacka kommer att bli påverkade:
Fjärås vårdcentral
Åsa vårdcentral
Ambulansen
Ungdomsmottagningen
Husläkarna Vallda
Onsala vårdcentral
Särö vårdcentral
Stenblommans vårdcentral
Folktandvård
Capio Husläkarna
VC/FTV Kolla
BUP-Mottagningen
Löftadalens Folkhögskola
Hudmottagningen
Kungsbacka Sjukhus
1177
VPM

Starttid:
2021-02-11 kl. 21:00

Sluttid:
2021-02-11 kl. 22:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, RGS IT Server&Kommunikation, 035-136647

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster Personalvertyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-11 09:45

Beräknat avslut

2021-02-11 14:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det är för tillfället problem med Personalverktyget i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Påverkan:
Problemet är att hitta och fördela ärenden.

Starttid:
2021-02-11 kl. 09:45

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service

Driftavbrott - Nätverksförbindelse i delar av Kungsbacka-området

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-10 10:40

Beräknat avslut

2021-02-10 12:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsöks hos extern part.

Driftstoppsrutiner får användas vid behov.

Driftavbrott - Kommunikationsförbindelser i Laholms Kommun

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-09 18:15

Beräknat avslut

2021-02-09 19:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Utbyte av central kommunikationsutrustning genomförs pga. ålder.

Påverkan:
Avbrott i datatrafiken under tiden som anges.
Datorer och skrivare påverkas, men återfår i de flesta fall kontakten automatiskt.
Om en dator eller skrivare inte återfått kontakten inom angiven tid kan den behöva startas om.
Försök att undvika uppdatering/skrivning i dokument under tiden för avbrottet.

Alla siter i Laholm kommer att bli påverkade:
VC Glänninge
VC/FTV Knäred
Ambulans
Kvinnohälsovård
FTV Laholm
Familjeläkarna
Strandängshälsan
Räddningstjänsten
Skummeslövsstrand Mellbystrand
VC Laholm

Starttid:
2021-02-09 kl. 18:15

Sluttid:
2021-02-09 kl. 19:15

Kontaktperson:
Danijela Huskic, RGS IT Server&Kommunikation, 035-136647

1343 driftstörningar - sida 97 av 135