Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Stöd och Behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 18:30

Beräknat avslut

2020-11-13 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt underhåll.

Påverkan:
Under servicefönstret kan störningar förekomma i tjänsten.

Starttid:
2020-11-12 kl. 18:30

Sluttid:
2020-11-13 kl. 07:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, RGS IT-Service, 0766-965747

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-12 16:00

Beräknat avslut

2020-11-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects ej tillgängligt pga systemunderhåll.

Påverkan:
Business Objects kommer ej vara tillgängligt mellan 16.00 till 17.00 under Torsdag 12/11 pga mindre systemunderhåll.

Starttid:
2020-11-12 kl. 16:00

Sluttid:
2020-11-12 kl. 17:00

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Reservkraftsprov Capio Movement Halmstad

Område

Fastighet

Start

2020-11-12 06:30

Beräknat avslut

2020-11-12 07:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Provet beräknas pågå en timme. Under tiden utförs omkopplingar och service samt belastningsprov för att kunna bedöma kapaciteten av reservkraft som omfattar hela elnätet.

Uppdatering 1:

Journalia-AK fördröjning i leverans av E-brev

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-11 10:40

Beräknat avslut

2020-11-12 09:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Vissa fördröjningar i leveransen av E-brev har uppmärksammats. Arbete med att utreda detta pågår tillsammans med PostNord/Strålfors som är vår printleverantör.
Påverkan:
Fördröjningen kan innebära att patienter inte alltid får sitt brev inom avtalad tidsram som är 1-2 arbetsdagar efter producerat E-brev.
Verksamheterna avgör själva om vissa brev ska postas manuellt eller om E-brev-tjänsten ska användas.
Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

Uppdatering 1:

Driftavbrott - Carestream RIS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-10 05:30

Beräknat avslut

2020-11-10 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
I samband med att Röntgen Halland byter bild- och journalhanteringssystem i Halmstad och Hylte planeras ett driftavbrott kl. 05:30 då Carestream RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca 08:30.

Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen - driftstopp RIS Carestream HSH.

Starttid:
2020-11-10 kl. 05:30

Sluttid:
2020-11-10 ca. 8:30

Kontaktperson:
Anna Hillertz Brännström, ADH RTG, 0340-647941

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-10 05:10

Beräknat avslut

2020-11-10 05:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett kort servicefönster är planerat av VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.
Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftavbrottet.
Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide
Starttid:
2020-11-10 kl. 05:10
Sluttid:
2020-11-10 kl. 05:40
Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 0340-580295

Driftstörning - Business Objects, läkemedelsinformation från Pillan

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-09 11:40

Beräknat avslut

2020-11-11 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Laddning till datalagret från Pillan har misslyckats, felsökning pågår.

Driftstörning - Långa svarstider i Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-09 11:30

Beräknat avslut

2020-11-09 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Långa svarstider i Visiba Care.
Leverantören arbetar med att lösa problemet.

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-05 15:25

Beräknat avslut

2020-11-05 15:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörningar i tjänsten p.g.a. problem hos Ehälsomyndigheten.

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-11-04 23:30

Beräknat avslut

2020-11-05 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Ett kort servicefönster är planerat av VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria under driftavbrottet.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2020-11-04 kl. 23:30

Sluttid:
2020-11-05 ca. 00:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

1343 driftstörningar - sida 105 av 135