Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-27 11:45

Beräknat avslut

2021-04-27 13:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning pågår i tjänsten. Felsökning pågår av leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Visiba Care - problem med SITHS-inloggning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-27 08:50

Beräknat avslut

2021-04-27 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Leverantör har meddelat att de upplever  ett stort antal misslyckade inloggningsförsök med SITHS och felsöker detta omgående.

 

Påverkan:

Det kan vara problem att logga in i Visiba Care.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-26 17:00

Beräknat avslut

2021-04-26 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering till ny version av Journalia-AK.
Läs om förändringarna här: Leveransbesked Journalia AK Q2 2021

Påverkan:
Systemet kommer inte vara tillgängligt under tiden för driftavbrottet.
Reservrutiner ska användas.

Starttid:
2021-04-26 kl. 17:00

Sluttid:
2021-04-26 kl. 19:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-26 09:06

Beräknat avslut

2021-04-26 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det vara problem med personalinloggningen.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Business Objects, VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-26 08:00

Beräknat avslut

2021-04-28 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, VAS-data

 

Påverkan:

Laddningen av VAS-data till datalagret har misslyckats och är ej uppdaterad i Business Objects. Felsökning pågår.

 

Starttid:

2021-04-26 08:00

 

Kontaktperson:

Thomas Thorsson, AUS, 0708-12 72 97

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Mitt Vaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-22 08:50

Beräknat avslut

2021-04-22 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det problem med att boka återbesök för dos 2 - felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - VAS, NCS, Aweria mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-22 08:37

Beräknat avslut

2021-04-22 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det vara svårt att nå VAS.

 

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 22:30

Beräknat avslut

2021-04-21 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-04-21 kl. 22:30

Sluttid:
2021-04-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 20:00

Beräknat avslut

2021-04-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-04-21 kl. 20:00

Sluttid:
2021-04-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 19:00

Beräknat avslut

2021-04-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-04-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Thomas Enggren, MTA, 035-136513

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1320 driftstörningar - sida 88 av 132