Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Extern surf

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 11:30

Beräknat avslut

2020-09-22 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu förkommer störning i den externa surfen.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 10:05

Beräknat avslut

2020-09-22 10:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Kan vara svårt att nå.

Felsökning pågår hos leverantören.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Agfa RIS 22/9 2020

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 05:30

Beräknat avslut

2020-09-22 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
I samband med att Röntgen Halland byter bild- och journalhanteringssystem i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg planeras ett driftavbrott kl 05:30 då Agfa RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca 08:30.
Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen – driftstopp RIS AGFA HSV HSK.

Starttid:
2020-09-22 kl. 05:30

Sluttid:
2020-09-22 ca 08:30

Kontaktperson:
Anna Hillertz Brännström, ADH RTG, 0340-647941

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Webcert - Problemet är löst!

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-21 15:50

Beräknat avslut

2020-09-21 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felet ligger nationellt.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-18 10:10

Beräknat avslut

2020-09-18 10:37

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsöks av leverantör

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects och QlikView

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-18 08:00

Beräknat avslut

2020-09-21 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - test av funktionalitet för hänvisning av anknytningar

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-17 19:00

Beräknat avslut

2020-09-17 21:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Kl. 19:00-21:00 kommer tester att göras gällande hänvisningar/stängningar av anknytningar. Nya hänvisningar som läggs till under denna period kan påverkas av arbetet så vänta gärna med att lägga till dem alternativt provring till din anknytning efter att testet har slutförts för att kontrollera att din hänvisning har aktiverats.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - driftstörning i TeleQ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-17 07:30

Beräknat avslut

2020-09-18 17:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

För tillfället är det vissa problem att ringa patienter via TeleQ. Störningen är inte konstant utan vissa samtal går bra att ringa. Upplever du stora problem - ring patienterna genom att slå telefonnumret direkt på telefonen.
Leverantören är kontaktad och felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 22:30

Beräknat avslut

2020-09-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-09-16 kl. 22:30

Sluttid:
2020-09-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-16 19:00

Beräknat avslut

2020-09-16 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-09-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH, 035-134944
Jan Hildén, MTH, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1100 driftstörningar - sida 87 av 110