Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Uppgradering av förbindelse VC/FTV Nyhem, Ambulans, 1177, Kvälls- och helgmottagning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-25 20:00

Beräknat avslut

2021-11-25 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Omkoppling av förbindelse som finns på VC Nyhem.

Ambulans
1177
VC Nyhem
FTV Nyhem
Kvälls- och helgmottagning

Påverkan:
Totalt nätverksavbrott mellan 20:00-21:00

Starttid:
2021-11-25 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-25 kl. 21:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, RK IT, 035-136647

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-25 08:00

Beräknat avslut

2021-11-25 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Business Objects kommer ej vara tillgängligt under dagen på grund av uppgradering till Service pack 9.

Påverkan:
Ej möjligt att logga in under dagen.

Starttid:
2021-11-25 kl. 08:00

Sluttid:
2021-11-25 kl. 17:00

Kontaktperson:
Ulf Thor, AI/Beslutsstöd, 0729-638347

Driftavbrott - Uppgradering i Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-24 16:00

Beräknat avslut

2021-11-24 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering i Kompetensportelen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2021-11-24 kl. 16.00

Sluttid:
2021-11-24 kl. 18.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, GAS Systemstöd

Driftstörning - Pascal samt Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-24 10:55

Beräknat avslut

2021-11-24 12:45

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå Pascal och Webcert.

Inväntar svar från leverantör.

Vid behov använd driftstoppsrutiner

Uppdatering 1:

Driftavbrott - Websesam för hjälpmedel och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-23 17:00

Beräknat avslut

2021-11-23 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2021.3

Påverkan:
Uppgradering av webbutiken för hjälpmedel, Websesam samt Sesam LMN.
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken och inga förskrivningar kan göras. Uthoppstjänsten "Läkemedelsnära produkter" i vårdguidens e-tjänster kommer att vara dels eller helt otillgänglig under driftstoppet.

Starttid:
2021-11-23 kl. 17:00

Sluttid:
2021-11-23 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-22 17:15

Beräknat avslut

2021-11-22 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 22 november från kl. 17:15 påbörjas uppdatering av Journalia AK.
Uppdateringen kräver ett driftstopp och Journalia AK kan ej nås från kl. 17:15 till cirka kl. 19:00.

Den nya versionen av Journalia AK innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingar samt flertalet felrättningar.
Mer information om innehållet se Leveransbesked Journalia AK Q4 2021.

Påverkan:
Journalia AK är inte tillgängligt under driftstoppet.
Under driftstoppet får reservrutin användas. Rutin – Journalia AK reservrutin
Vid inskrivning till slutenvård för patient med Waran-ordination (då doseringsinformation inte kan nås) sätts lämpligen Waran-ordinationen ut med kontroll och får sedan uppdateras med doseringsinformation när Journalia AK åter är tillgängligt.

Vi ber er lägga ett ärende till Läkemedelssupporten via Servicedesk om ni efter driftstoppet får problem eller har frågor.

Starttid:
2021-11-22 kl. 17:15

Sluttid:
2021-11-22 kl. 19:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-20 06:00

Beräknat avslut

2021-11-20 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör. De räknar med 4 timmars avbrott, men det kan gå snabbare.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det inte gå att logga in i eFrikort och det kommer inte heller gå att hämta information om eFrikort eller uppdatera eFrikort med avgifter från VAS vid ankomstregistreringar vilket innebär att efterregistreringar behöver göras.
Verksamhetsloggar kommer att vara otillgängliga längre, vilket innebär att användare inte kan söka i loggar i eFrikort. Leverantör räknar med ca 12 timmar avbrott för verksamhetsloggar.

Starttid:
2021-11-20 kl. 06:00

Sluttid:
2021-11-20 kl. 10:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-18 20:30

Beräknat avslut

2021-11-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen påverkas inte av arbetet.

Starttid:
2021-11-18 kl. 20:30

Sluttid:
2021-11-19 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-17 22:30

Beräknat avslut

2021-11-18 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 17 november från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.6.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 01:00

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden.

  • Förtydligande informationstext för dospatienter.
  • Förbättrad presentation av utsatta läkemedel i Candos (utveckling kopplat till PIL - slutenvårdsdos).

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.6.

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00
Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).
OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2021-11-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-18 kl. 01:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-17 19:00

Beräknat avslut

2021-11-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-11-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.
Denna gång innefattas även en större uppdatering på nya Biztalkmiljön vilket innebär ett totalstopp i hela Biztalkflödet.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks NYA och GAMLA miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Denna gång berörs alltså ALLA flöden genom Biztalk och för er som har kritiska flöden medför det att manuella rutiner måste tillämpas från kl.19:00

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen - driftstopp remisser VAS till Sectra RIS (Rontgen_driftstopp_remisser_VAS_Sectra_RIS.docx)

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-17 28 53
Kristian Stehn, IT-service, 035-13 65 44

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-11-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-11-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-11-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

685 driftstörningar - sida 5 av 69

<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>