Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-23 10:10

Beräknat avslut

2021-03-23 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Driftstörning LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-23 10:10

Beräknat avslut

2021-03-23 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Svårigheter att logga in i Lifecare

 

Omfattning:

Inloggningsproblem för vissa användare i Lifecare (felmeddelaqnde vid inloggningsförsök: Medarbetaruppdrag saknas)

Driftstörning Stöd & behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:50

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Driftstörning 1177 vårdguidens etjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:45

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Driftstörning Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:00

Beräknat avslut

2021-03-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår

 

Starttid:

2021-03-22 kl. 08.00

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-21 10:00

Beräknat avslut

2021-03-21 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Byte av driftsmiljö för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för driftavbrottet kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-03-21 kl. 10:00

Sluttid:
2021-03-21 kl. 16:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 09:00

Beräknat avslut

2021-03-19 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

OBS Ändrat datum som passerad då det kom info från objektet att servicefönstret är slopat/ Mona

 

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release av Stöd och behandling.
Releasen innehåller ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn.
Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-03-23 kl. 09:00

Sluttid:
2021-03-23 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning - Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 08:00

Beräknat avslut

2021-03-19 13:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data 

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår. 

Driftavbrott - Akut servicearbete vilket kan medföra störningar i internettrafiken.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-18 19:00

Beräknat avslut

2021-03-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett akut underhållsarbete i regionens infrastruktur för datatrafik.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet påverkas.
Under tiden arbetet pågår kan man uppleva sporadiska avbrott (1-2 min) i nätverkstrafiken mot internet.

Exempel på system som kan påverkas:

 • Distansarbete via Direct Access eller VDI
 • Fördröjning i eRecept (NCS)
 • Pascal (Läkemedel)
 • Webcert (VAS)
 • Visiba Care (Digitala vårdmöten)
 • LifeCare (Samordnad vårdplanering)
 • MittVaccin (Läkemedel)
 • Rådgivningsstöd och CDT som används på 1177 VPT
 • NPÖ (VAS)
 • eFrikort (VAS)
 • VAS mobil självincheckning
 • Födelseanmälan (Obstetrix)
 • Paratus (ambulans)
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Journalen (för invånare)
 • Webbtidbok

De tillfälliga driftsavbrotten innebär att din verksamhet kan få använda reservrutiner för verksamheten.

Starttid:
2021-03-18 kl. 19:00

Sluttid:
2021-03-19 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 23:00

Beräknat avslut

2021-03-17 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Ett kort servicefönster är planerat för VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftavbrottet.

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2021-03-17 kl. 23:00

Sluttid:
2021-03-17 ca. 23:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

1324 driftstörningar - sida 91 av 133