Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

TELE – TeleQ – Driftstörning pga hög belastning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 00:00

Beräknat avslut

2021-04-29 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Natten mellan den 28-29/4 kommer leverantören under planerat driftstopp säkra upp TeleQ för att systemet ska klara av att hantera fler antal samtal. Detta pga. den höga belastning som råder under pågående corona-/vaccinations-läge.

Fram tills dess kan handläggare i systemet uppleva seghet och störningar.

Om samtal kopplas ner eller bryter så testa att ringa igen.

Servicefönster - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 19:00

Beräknat avslut

2021-04-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av release 2021-1 av intygstjänster.

Påverkan:
Samtliga intygstjänster, Webcert, Intygsstatistik, Rehabstöd och Mina intyg, kommer att vara otillgängliga under servicefönstret.

Starttid:
2021-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-04-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Obstetrix problem med scrollning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 16:00

Beräknat avslut

2021-04-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Problem på vissa datorer att scrolla i MNV2, MHV3, FV1 och FV2.

 

Påverkan:

Felsökning pågår.

 

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 12:00

Beräknat avslut

2021-04-20 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare pga akuträttning av två fel:
1. Problem att uppdatera planeringsunderlag när en patient flyttat till annan avdelning. (Plustecknet saknas).
2. Att byta samordningsansvarig på SIP:en går inte. Det påverkar att är man inte samordningsansvarig kan man inte skriva huvudmålet i SIP:en och man kan inte avsluta en SIP.

Starttid:
2021-04-20 kl. 12:00

Sluttid:
2021-04-20 kl. 12:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - Inera (npö, journalen och tjänsteplattformen)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 10:55

Beräknat avslut

2021-04-20 12:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-19 09:05

Beräknat avslut

2021-04-19 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det vara problem med personalinloggningen.

 

Felsökning pågår.

Driftsavbrott - IMS och Vue Motion

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-17 09:00

Beräknat avslut

2021-04-17 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av IMS (Röntgen Hallands bildarkiv) och Vue Motion (bildvisare kopplat till arkivet) genomförs lördag 17/4 och påverkar åtkomst till arkiverade bilder.

Påverkan:
Totalt avbrott under tiden för uppgraderingen. Under denna tid går det inte att hämta eller se bilder som enbart finns i arkivet.

Starttid:
2021-04-17 kl. 09:00

Sluttid:
2021-04-17 kl. 20:00

Kontaktperson:
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190
Anna Hillertz Brännström, Röntgen Halland, 0340-647941

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-15 19:00

Beräknat avslut

2021-04-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare för leverantören gör en uppdatering.

Starttid:
2021-04-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-04-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-14 20:00

Beräknat avslut

2021-04-14 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Migrering av dosmottagare.

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen.

Starttid:
2020-04-14 kl. 20:00

Sluttid:
2020-04-14 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-13 21:00

Beräknat avslut

2021-04-14 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl. 21.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till midnatt, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-04-13 kl. 21:00

Sluttid:
2021-04-14 kl. 00:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

1342 driftstörningar - sida 90 av 135