Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-18 18:00

Beräknat avslut

2020-02-18 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i produktion.

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret.

Starttid:
2020-02-18 kl. 18:00

Sluttid:
2020-02-18 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

09:40 Åter i normal drift - Begränsad nätverkshastighet berör Falkenberg och norröver påverkar bla VAS, NCS mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-18 07:40

Beräknat avslut

2020-02-18 09:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

09:40
Den avgrävda fiberkabeln ska vara åtgärdad och vi har åter normal nätverkshastighet. Det kan fortfarande förkomma störningar i t ex VAS och NCS.
Kontakta supporten om ni upplever nya problem.

08:10 Begränsad nätverksförbindelse pga avgrävd fiber. Påverkar VAS, NCS mfl.
Använd driftstoppsrutiner.

07:40 Just kan det vara svårt att jobba i VAS.

Felsökning påbörjad

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-17 22:00

Beräknat avslut

2020-02-18 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp Lifecare

Påverkan:
Driftstörning då leverantören gör en uppdatering i en brandvägg.
Detta påverkar inloggningstjänsten:
Det innebär att: Inga nya användare kan logga in under perioden. Redan inloggade användare påverkas inte, (kan jobba som vanligt).

Starttid:
2020-02-17 kl. 22:00

Sluttid:
2020-02-18 kl. 01:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-17 07:53

Beräknat avslut

2020-02-17 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu går det inte att komma åt Lifecare.

Felsökning pågår hos leverantör.

Driftavbrott - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-16 20:00

Beräknat avslut

2020-02-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av Pascal release 2.3

Påverkan:
Under servicefönstret kommer Pascal inte vara tillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen. För innehåll se inera.se/Pascal.

Starttid:
2020-02-16 kl. 20:00

Sluttid:
2020-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-13 11:30

Beräknat avslut

2020-02-13 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Akut systemunderhåll gör att systemet inte är tillgängligt under angiven tid

Starttid:
2020-02-13 kl. 11.30

Sluttid:
2020-02-13 kl. 13.30

Driftavbrott/driftstörning – Nätverksförbindelser mellan Falkenberg och Varberg

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-13 04:00

Beräknat avslut

2020-02-13 06:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Akut underhållsarbete på utrustning för åtkomst till länsnätet.
Länsnätet är nätverket för datatrafik som förbinder orterna i Halland.

För att minimera avbrottstiden, kommer man att koppla om till reservförbindelse under tiden arbetet utförs.
Då arbetet är slutfört, kopplar man tillbaka till huvudförbindelsen.

Påverkan:
Samtliga Region Hallands och även kommunala verksamheter på orterna nedan påverkas.

Falkenberg
Varberg
Kungsbacka

Starttid:
2020-02-13 kl. 04:00

Sluttidtid:
2020-02-13 kl. 06:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, IT-Service, 035-136647

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-12 16:30

Beräknat avslut

2020-02-12 19:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantören.

Påverkan:
Under servicefönstret är Lifecare otillgängligt för användare.

Starttid:
2020-02-12 kl. 16.30

Sluttid:
2020-02-12 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftavbrott - Auricula

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-12 12:00

Beräknat avslut

2020-02-12 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En mindre uppdatering av Auricula. Förhoppningen är att denna åtgärd  skall snabba upp hanteringen av vissa sidor.

Påverkan:
Under tiden för driftstoppet kommer systemet inte vara tillgängligt och alla användare uppmanas att spara och logga ut senast 12:00. Användare som inte loggat ut kommer att loggas ut automatiskt med risk för att osparade uppgifter inte sparas.

Starttid:
2020-02-12 kl. 12:00

Sluttid:
2020-02-12 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-11 17:00

Beräknat avslut

2020-02-11 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster med förbättrad funktionalitet och rättningar driftsätts.

Påverkan:
1177 Vårdguidens e-tjänster kommer att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Starttid:
2020-02-11 kl. 17:00

Sluttid:
2020-02-11 kl. 22:00

Kontaktperson:
Anna Thelin, 070-8110263

1342 driftstörningar - sida 127 av 135