Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-28 21:00

Beräknat avslut

2019-11-28 21:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning i Lifecare då leverantören uppdaterar Personuppgiftstjänsten.

Påverkan:
Denna uppdatering påverkar hämtning av personuppgifter från befolkningsregistret.

Starttid:
2019-11-28 kl. 21:00

Sluttid:
2019-11-28 kl. 21:30

Kontaktperson:
Helena Nord 035-174394

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-28 16:00

Beräknat avslut

2019-11-28 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:Business Objects

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt pga. systemunderhåll.

Starttid:
2019-11-28 kl. 16.00

Sluttid:
2019-11-28 kl. 17.30

Kontaktperson:
Carl Troff, 0768034984

Driftstörning NPÖ (Nationell patientöversikt) från VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-28 13:15

Beräknat avslut

2019-11-28 14:08

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Efter Ineras servicefönster kan problem förekomma med uthopp till NPÖ från VAS.

Felsökning pågår

Uppdaterad 11:33 Driftstörning - Sporadiska problem att logga in i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-27 11:11

Beräknat avslut

2019-11-27 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

11:33

användare kan behöva stänga sin webbläsare/Internet Explorer för att kunna logga in i Lifecare igen

11:11

Det förekommer sporadiska problem att logga in i Lifecare.

Felsökning pågår hos leverantör.

Uppdaterad driftstörning 20-01-24 - Inloggning i Medspeech med SITHS-kort med dubbla certifikat

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-27 09:44

Beräknat avslut

2020-03-31 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

 2020-01-24 Störningen pågår fortfarande och beräknas vara löst i första halvan av mars 2020.

SITHS-reservkort med dubbla certifikat, varav ett ogiltigt, kan inte logga in i ”Diktering” (Medspeech). Arbete pågår med att ta fram en manual så att kortinnehavaren själv kan radera det ogiltiga certifikatet

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 17:00

Beräknat avslut

2019-11-26 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Viss driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Leverantören ska uppdatera arkivtjänsterna i Lifecare vilket innebär att det blir längre svarstider vid anrop till "Tidigare processer".

Starttid:
2019-11-26 kl. 17:00

Sluttid:
2019-11-26 kl. 17:30

Kontaktperson:
Helena Nord 035-174394

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 16:45

Beräknat avslut

2019-11-26 17:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Anledning:
Leverantör kommer att installera en ny version av eFrikort (3.1-51).

Påverkan:
Kortare störning kan upplevas vid omstart av tjänster. Då kan felmeddelanden visas i VAS vid ankomstregistrering och efterregistreringar behöver göras.

Driftstörning Klinisk Kemi HSH

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 13:00

Beräknat avslut

2019-11-29 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Uppgradering av automations-bana.

 

Påverkan:

Risk för förlängda svarstider pga manuella arbetsrutiner på Klinisk kemi. Undvik att beställa kompletterande analyser på redan tagna prover, tag med fördel istället ett nytt prov.

 

HSK – Brandlarmsprov

Område

Fastighet

Start

2019-11-22 09:00

Beräknat avslut

2019-11-22 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Brandlarmsprov kommer att ske hos verksamheter på Hallands sjukhus Kungsbacka kl.09:00-13:00.

Under provtiden är det viktigt att verksamheterna kontrollerar funktionen på brandlarmsanläggningarna avseende branddörrar, larmklockor, larmsirener samt texter på displayer inom vissa avdelningar.
Dessa prov är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet, samt är ett myndighetskrav.

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-20 22:30

Beräknat avslut

2019-11-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2019-11-20 kl. 22:30

Sluttid:
2019-11-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

1327 driftstörningar - sida 132 av 133