Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Platina och Signeringsportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 12:00

Beräknat avslut

2024-01-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av en komponent till systemen

Påverkan:
Systemen kommer vara i drift men det kommer vara störningar vid konvertering av dokument till PDF samt signering av dokument.

Starttid:
2024-01-16 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD, patrik.ingblom@regionhalland.se

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-10 17:00

Beräknat avslut

2024-01-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer uppdatera Lifecare till version 4.30

Påverkan:
Under uppgraderingen kommer systemet vara otillgängligt.

Starttid:
2024-01-10 kl. 17,00

Sluttid:
2024-01-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott Sesam-1177 LMN integration

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-09 12:00

Beräknat avslut

2024-01-09 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av att det kommer ske förändringar på bakomliggande infrastruktur kopplat till integrationen LMN-1177 för slutanvändare.

Påverkan:
De som påverkas är slutanvändare som skall göra beställning av läkemedelsnära produkter via 1177.

Starttid:
2024-01-09 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-09 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK IT, 0701-821654

Driftstörning - ITD:s Fjärrstyrningsverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-08 10:43

Beräknat avslut

2024-01-08 11:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Applikationen är otillgänglig

Påverkan

Supporttekniker kan inte fjärrstyra klienter för support

Starttid

2024-01-08 10:43

Sluttid

Oklart

Kontaktperson

Linus Bertilsson

Oplanerat driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-02 15:45

Beräknat avslut

2024-01-02 19:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift.
Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.
I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.
Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.
Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddelande läggs ut på intranätet, eller tas bort, när systemet åter är i drift och driftstoppsrutiner upphör.

Starttid:
2024-01-02 kl. 15:45

Sluttid:
Okänt

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-20 10:05

Beräknat avslut

2023-12-20 13:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Felsöks av levernatör

Starttid

2023-12-20 10:03

Sluttid

2023-12-20 13:03

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 20:30

Beräknat avslut

2023-12-19 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 18 december genomförs en uppgradering av MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2023-12-18 kl. 20:30

Sluttid:
2023-12-19 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstöring Siths (t.ex. Webcert, Clinic24 m.fl)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 09:20

Beräknat avslut

2023-12-20 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu har leverantören en driftstörning som påverkar inloggning med siths-kort tillexempel webcert, Cilic24 m.m.. Felsökning pågår.

Starttid

2023-12-18

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

Inloggning i Lifecare SP

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 09:00

Beräknat avslut

2023-12-20 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Inloggning i Lifecare SP

Påverkan

Lifecare fungerar sporadiskt

Starttid

2023-12-18

Kontaktperson

Sanna Svedberg

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-13 19:00

Beräknat avslut

2023-12-14 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-12-13 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-12-13 kl. 22:30

Sluttid:
2023-12-13 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-12-13 kl. 20:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-12-13 kl. 20:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952


13)
Underhållsarbete på Cisco-video infrastruktur

Omfattning:
Underhållsarbete på infrastrukturen som används av Ciscoutrustningar i konferensrum

Påverkan:
Servrar kommer att vara otillgängliga och inga enheter kommer att kunna ringa till möten under servicetiden.
Pågående möten kommer att bli avbrutna.

Starttid:
2023-12-13 kl. 19:00

Sluttid:
2023-12-13 kl. 21:00

Kontaktperson:
Martin Lundström, Digital Arbetsplats & Plattformar 0790-980442

1281 driftstörningar - sida 9 av 129

<< < 6 7 8 9 10 11 12 > >>