Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 10:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret.
Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2991685686/December+2022

Starttid:
2022-12-01 kl. 10:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 08:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.3.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2022-12-01 kl. 08:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou är stängt för uppgradering av eFA(Födelseanmälan)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-30 11:00

Beräknat avslut

2022-11-30 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Obstetrix och Milou är stängt för uppgradering av eFA(Födelseanmälan)

2022-30-11 kl 12:00-13:00.

Under stoppet ska Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda

Driftavbrott - Trådlösa nätverket

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-29 22:30

Beräknat avslut

2022-11-30 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete/uppdatering av det trådlösa nätverket.
Gäller samtliga trådlösa nätverk/SSID inom Region Halland. (RHWLAN, RHMOBIL, LTWTP, RH_philips, samt Region Halland Guest).

Påverkan:
Det trådlösa nätverket kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Arbetet påverkar all utrustning som kommunicerar via trådlösa nätverket.

Exempel på funktioner som påverkas:
Philips patientövervakning HIA (5C): Trådlös överföring X3or
Care event Ascom MYCO2
POC-datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner som går trådlöst
Enkät-plattor
Logbuch patienttransport
Medicinvagnar
Gästnätverket (Region Halland Guest)

Starttid:
2022-11-29 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-30 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-28 20:00

Beräknat avslut

2022-11-29 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2022-11-28 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-29 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-25 13:55

Beräknat avslut

2022-11-25 14:25

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Just och är problem.

Felsökning påbörjad.

Uppdatering 1:

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-24 20:30

Beräknat avslut

2022-11-25 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Den 24 november genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller rättningar och buggfixar.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

Överblick vacciner:

    • Alla historiska vaccinationer kommer nu att visas korrekt i Överblick vacciner, indikerad med en asterix.
    • Färgboxarna för "Redo för vaccination", "Tidsintervall ej passerat" och "Ej given dos" tas bort, likaså respektive färgmarkering (grön, gul, röd) i överblicken.
    • Nästa dos visas som rosa ruta.
    • Kolumnen "Dos" tas bort och ersätts med kolumn som visar totalt antal givna doser för ett vaccin.
    • Åtgärd av bugg som ledde till att vissa migrerade doser inte visades.

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2022-11-24 kl. 20:30

Sluttid:
2022-11-25 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-24 12:00

Beräknat avslut

2022-11-25 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av systemet.

Påverkan:
Systemet är helt otillgängligt under tidsperioden.

Starttid:
2022-11-24 kl. 12.00

Sluttid:
2022-11-25 kl. 12.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och Applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Totalt avbrott av rörpostsystemet HsV

Område

Fastighet

Start

2022-11-23 07:00

Beräknat avslut

2022-11-23 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Omkopplingsarbeten skall utföras på rörpostsystemet som innebär total avbrott mellan klockan 07:00-12:00. Följ era lokala rutiner vid avbrott av rörpostsystemet.

Påverkan:
Operation
5A
4A
3A
2A
1A
Förlossningen
Lab/Blod centralen
Akuten
2C

Starttid:
2022-11-23 kl. 07:00

Sluttid:
2022-11-23 kl. 12:00

Kontaktperson:
Kristian Palmér, Fastighetsdrift Varberg, Regionservice
Adam Stålsköld, Fastighetsdrift Varberg, Regionservice

Driftavbrott - E-arkiv (GE16 i VAS)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-22 12:00

Beräknat avslut

2022-11-22 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för driftsättning av en ny version av E-arkiv (GE16 i VAS).

För mer information se nyhet:

 

Påverkan:
Under servicefönstret kommer det att vara korta avbrott i E-arkiv och tester kommer att pågå ett tag efter att den nya versionen är startad för att säkerställa funktionalitet.
För att förändringen ska slå igenom behöver användare logga ut och in i VAS.

Starttid:
2022-11-22 kl. 12:00

Sluttid:
2022-11-22 kl. 13:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

1054 driftstörningar - sida 16 av 106