Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-25 16:00

Beräknat avslut

2023-04-25 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
För att validera redundansen på våra brandväggar kommer tester att genomföras.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet kan komma att påverkas.
Under tiden tester pågår kan man uppleva kortare avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2023-04-25 kl. 18:00

Sluttid:
2023-04-25 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Driftstörning - VDI-miljön

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-24 09:00

Beräknat avslut

2023-04-24 09:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

VAS Prod-miljön

Påverkan

Det går ej att logga in i miljön "VAS Prod"

Starttid

2023-04-24 kl. 11:00

Sluttid

Okänd

Kontaktperson
Incident Manager

Webcert, Skapa intyg och inloggning.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 09:30

Beräknat avslut

2023-04-20 10:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Webcert, Skapa intyg och inloggning.

Omfattning

Webcert, Skapa intyg och inloggning.
Problemet är hos Inera, felsökning pågår.

Påverkan

Webcert

Starttid

2023-04-20 11:30

Sluttid

2023-04-20 12:40

Kontaktperson

Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

 

Inloggnings problem i Lifecare och Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 09:20

Beräknat avslut

2023-04-20 10:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggnings problem i Lifecare och Webcert

Omfattning

Lifecare, Webcert

Påverkan

Inloggningsproblem i Lifecare och Webcert, driftrutin får användas. Felsökning pågår

Starttid

2023-04-20 11:20​

Sluttid

2023-04-20 12:40

Kontaktperson

Boel Göransson e-hälsa och invånartjänster

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 08:00

Beräknat avslut

2023-04-20 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera kommer uppdatera TGP-tjänsten och kommer att vara otillgänglig under några minuter, då det inte kommer att vara möjligt att logga in i NPÖ. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret. Vid problem med inloggning i NPÖ, vänta några minuter och testa sedan igen.

Påverkan:
Störningar kan förekomma under hela servicefönstret. Vid problem med inloggning i NPÖ, vänta några minuter och testa sedan igen.

Starttid:
2023-04-20 kl. 10:00

Sluttid:
2023-04-20 kl. 12:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Servicefönster - Infektionsverktyget (IV)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 08:00

Beräknat avslut

2023-04-20 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Serviceförnster för Infektionsverktyget gör att rapportverktyget för IV inte är tillgängligt

Påverkan

Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret. Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar.

Mer detaljerad releaseinformation finns på: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/3170697235/April+2023+Release+11.12+Infektionsverktyget

Starttid

2023-04-20 kl. 10.00

Sluttid

2023-04-20 kl. 14.00

Kontaktperson

Elin Larnemo, RK ITD

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 20:30

Beräknat avslut

2023-04-19 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid:
2023-04-19 kl 22:30

Sluttid:
2023-04-19 kl 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-58 02 93

Driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 17:30

Beräknat avslut

2023-04-19 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer varken invånare eller vårdpersonal kunna logga in eller vara inloggade i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:30

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, Yvonne.Marlind@regionhalland.se
Linnéa Blomster, Linnea.Blomster@regionhalland.se

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 17:00

Beräknat avslut

2023-04-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-04-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-04-19 kl. 22:30

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-04-19 kl. 20:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 20:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Agresso

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 17:00

Beräknat avslut

2023-04-19 21:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Agresso kommer att vara otillgängligt under hela perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 24:00

Kontaktperson:
Robert Hansson, Verksamhetsstöd och applikationer, 0729-744390

1173 driftstörningar - sida 16 av 118