Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-22 22:30

Beräknat avslut

2021-09-22 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-09-22 kl. 22:30

Sluttid:
2021-09-22 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-22 20:30

Beräknat avslut

2021-09-22 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kan MittVaccin vara otillgängligt.

Starttid:
2021-09-22 kl. 20:30

Sluttid:
2021-09-22 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - BIRH Datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-22 09:00

Beräknat avslut

2021-09-22 16:02

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Laddning av VAS-data till datalagret har misslyckats, omladdning pågår. 

VAS - Kort driftavbrott natten mellan 21-22/9

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-22 00:00

Beräknat avslut

2021-09-22 00:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett kort avbrott av VAS på max 45 minuter utan läskopia är planerat för att förbereda för VAS plattformsbyte den 24-26 september.

Påverkan:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2021-09-22 kl. 00:00

Sluttid:
2021-09-22 kl. 00:45

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-19 20:30

Beräknat avslut

2021-09-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-09-19 kl. 20:30

Sluttid:
2021-09-20 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

TELE - Uppgradering av TeleQ och Spondi 1/9 kl.22:00 - 2/9 kl.02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-18 22:00

Beräknat avslut

2021-09-02 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej att vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Samtal till köer som har öppet under uppgraderingstiden förmedlas med hjälp av telefonist.

Uppgraderingen innefattar ingen ny eller förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Drifrtavbrott - Itrip Web Intyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-16 13:00

Beräknat avslut

2021-09-16 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Drifttstörning under uppgradering.

Påverkan:
Verksamheten når ej systemet under uppgradering.

Starttid:
2021-09-16 kl. 13:00

Sluttid:
2021-09-16 kl. 14:00

Kontaktperson:
Mats Emanuelsson, 035-134234

Driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi och mikrobiologi LVMS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-16 09:00

Beräknat avslut

2021-09-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott labbsystem för Klinisk kemi och mikrobiologi LVMS

Planerat driftstopp
Torsdagen 16/09 kl 09.00 till ca kl 13.00 är IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi ur drift pga av underhållsarbete.
Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Det går bra att beställa de akuta proverna i VAS.
Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden uppdateringen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när arbetet är färdigställt och Driftstoppsrutiner upphör.

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-15 19:00

Beräknat avslut

2021-09-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-09-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Agresso

INSTÄLLT!
Åtgärden inställd och flyttas till nästa servicefönster

Kontaktperson:
Kate Vaher Käll, Ekonomi Ledning, 0727174919

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-16 kl. 00:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-09-15 kl. 22:30

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

12)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

13)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

14)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 22:00

Kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-11 21:00

Beräknat avslut

2021-09-12 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret så kan kortare avbrott uppstå och det kan därför uppstå behov av efterregistreringar i eFrikort.

Starttid:
2021-09-11 kl. 21:00

Sluttid:
2021-09-12 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

1343 driftstörningar - sida 76 av 135