Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-06 12:00

Beräknat avslut

2021-10-06 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-10-06 kl. 12:00

Sluttid:
2021-10-06 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-05 09:00

Beräknat avslut

2021-10-05 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet. Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2021-10-05 kl. 09:00

Sluttid:
2021-10-05 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Säkerhet och Identiteter, (010-47) 61909

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-30 08:00

Beräknat avslut

2021-09-30 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 3.13.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten att vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2021-09-30 kl. 08:00

Sluttid:
2021-09-30 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-28 16:00

Beräknat avslut

2021-09-29 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH Datalager/Business Objects - extra omladdning av VAS-data.

Påverkan:
Datalagret behöver laddas om pga fel med Tillgänglighetsdata (Väntande) och viss VAS-information i datalagret/Business Objects kan bli missvisande.

Starttid:
2021-09-28 kl. 16:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Driftstörning - BIRH datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-28 08:00

Beräknat avslut

2021-09-30 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH datalager/Business Objects, data för Tillgänglighet - väntande

Påverkan:
Uppgifter för Tillgänglighet - väntande är ej korrekta.

Felsökning pågår.

Starttid:
2021-09-28 kl. 08:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-27 17:30

Beräknat avslut

2021-09-27 21:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kan MittVaccin vara otillgängligt.

Starttid:
2021-09-27 kl. 17:30

Sluttid:
2021-09-27 kl. 21:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - BIRH Datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-27 07:30

Beräknat avslut

2021-09-27 16:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
BIRH Datalager/Business Objects

Påverkan:
Laddning av VAS-data till datalagret har misslyckats, omladdning pågår.

Starttid:
2021-09-27 07:30

Sluttid:
Datum och tid (om känt)

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS

AKUT driftavbrott VAS lördag natt 21-09-25 kl 23 för åtgärder efter plattformsbyte

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-25 23:00

Beräknat avslut

2021-09-26 00:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Merparten av efterkontroll och efterarbetet efter VAS-plattformsbyte är klart. Det har identifierats att det behöver åtgärdas ett par parametrar i VAS som kräver ett VAS stopp i Max 30 minuter.

VAS åter i drift

Område

IT/Telefoni

Område

Fastighet

Start

2021-09-25 08:00

Beräknat avslut

2021-09-25 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Nu är VAS i normal drift igen och arbetet med VAS-plattformsbyte börjar bli klart. Vi kommer under dagen att fortsätta med att säkerställa funktionaliteten.

Om ni upplever problem med VAS så kontakta supporten som är öppen fram till 17:00 på följande nummer – anknytning 31 775 eller 035-13 17 75.

Tänk på att numret gäller för problem som har med VAS att göra. Övriga akuta ärenden hänvisas, som vanligt under helgerna, till växeln.

Driftavbrott - VAS plattformsbyte

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-24 22:30

Beräknat avslut

2021-09-25 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Helgen 24 - 26 september flyttas VAS till en ny plattform. Det blir ett långt avbrott med läskopia från fredag kväll till lördag morgon.
Mer information finns i nyhet på intranät och vårdgivarewebb.

Preliminär tidplan:
Fredag 22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
Fredag 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
Lördag ca. 06:30 VAS läskopia stängs - VAS och NCS mfl kan inte nås
Lördag ca 07:00 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt
Det finns risk för avvikelser som gör att avbrottet kan bli längre än planerat.

Lördag 07:00 – 11:00. Fortsatt arbete och tester
Lördag eftermiddag. Återstående arbete och tester

Söndag. Efterarbete

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna tex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

SUPPORT.
På lördagen när VAS är tillgängligt igen så kommer du vid eventuella problem kunna få hjälp via följande nummer – anknytning 31 775 eller 035-13 17 75.
Tänk på att numret gäller för problem som har med VAS-stoppet att göra.
Övriga akuta ärenden hänvisas, som vanligt under helgerna, till växeln.

Information om driftstoppet kommer att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 24/9 - 2021.

För mer information, se även:
Tidplanen är klar för driftstoppet på VAS i helgen – är du?

och
Rekommendationer för användning av NCS Läkemedelsmodul vid VAS plattformsbyte 24–26 september

Starttid:
2021-09-24 kl. 22:30

Sluttid:
2021-09-25 ca 07:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

1343 driftstörningar - sida 75 av 135