Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-13 19:00

Beräknat avslut

2022-01-13 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftsättning av LifeCare 4:14 och 4:15 .

Det går inte att komma åt LifeCare under denna tiden.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - E-post

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-13 09:50

Beräknat avslut

2022-01-13 13:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Pågående driftstörning angående mail som inte kommer fram. Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Uppgradering i Kompetensportalen pga bugg

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-12 16:00

Beräknat avslut

2022-01-12 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av en bugg i Kompetensportalen med att rapporten för grafisk utskrift av enkäter inte fungerar så sker en rättning av detta.

Påverkan
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2022-01-12 kl. 16:00

Sluttid:
2022-01-12 kl. 18:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, Pernilla.Johansson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - E-post

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-12 14:15

Beräknat avslut

2022-01-12 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Pågående driftstörning angående mail som inte kommer fram. Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Utbildningsmiljön LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-12 10:00

Beräknat avslut

2022-01-12 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det går inte att logga in i utbildningsmiljön LifeCare för närvarande, felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

OBS! NY TID | Driftavbrott - VAS 2022-01-11

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-11 00:00

Beräknat avslut

2022-01-11 00:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

OBS! NY TID | Driftavbrott - VAS 2022-01-10
Kvällens driftavbrott i VAS är framflyttat 1 timma och kommer att pågå från 00:00-00:45

 

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
00.00 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 00:45 - VAS produktion startad - VAS och NCS mfl kan nås igen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 10/1–2022 planerar vi att driftsätta en akuträttning av VAS för inläsning av patologsvar som inte har fungerat sedan årsskiftet. Det blir ett avbrott på ca 45 minuter utan läskopia.

 

Inläsning av patologsvar som inte har lästs in pga problemet kommer att ske på morgonen den 11/1.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
23.00 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:45 - VAS produktion startad - VAS och NCS mfl kan nås igen

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under stoppet så går det inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 10/1-2022.

Starttid:
2022-01-10 kl. 23:00

Sluttid:
2022-01-10 ca. 23:45

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Flertal tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-05 22:00

Beräknat avslut

2022-01-05 22:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vår leverantör genomför ett akut servicefönster för åtgärder i deras brandvägg.

För användare av Rådgivningsstödet kan frånkopplat läge förekomma. Ta ej ut SITHS-Kortet eller logga ut under pågående servicefönster.

Påverkade tjänster:
Egen provhantering
Samtliga 1177 Vårdguidens e-tjänster
Fomulärhanteringen
RGS webb
RGS (klienten)
1177.se
Hälsoläge
1177 Vårdguiden app
Kundportalen

Starttid:
2022-01-05 kl. 22:00

Sluttid:
2022-01-05 kl. 22:15

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-05 09:00

Beräknat avslut

2022-01-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Förnärvarande får invånaren i Halland ingen avisering via sms eller mail från 1177 när hen bokat besök  via 1177 , felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Patologsvar läses inte in i VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-03 08:35

Beräknat avslut

2022-01-11 00:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Remissvar från Patologen kan inte läsas in i VAS efter årsskiftet.
Påverkan:
Remissvaren kommer att skickas i pappersform från Patologen.
Fortsätt skriv in remisserna i VAS och skicka till Patologen.
Rättning kommer i VAS i början av nästa vecka och då kommer alla svar att läsas in i efterhand.
Starttid:
2022-01-03
Sluttid
Kvällens driftavbrott i VAS är framflyttat 1 timma och kommer att pågå från 00:00-00:45
Det kommer att bli ett totalt avbrott i VAS utan läskopia på ca 45 minuter. Se separat driftstörning för mer info.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Tele - Driftstörning/avbrott/ Akut underhåll av telefonisystem mot IT-säkerhetshot

Område

IT/Telefoni

Start

2021-12-29 08:13

Beräknat avslut

2021-12-29 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inom telefoni identifierades säkerhetshål i växelplattform som akut behöver åtgärdas.
Uppdateringen kommer att medföra mindre störningar/driftavbrott.
Det kommer att delas ut reservmobiler till verksamheter som ingår i medicinska larm.
Personsökning till/från DECT och sökning till personsökare berörs inte.
Planerat driftavbrott/störningar den 29/12 mellan kl.13.00-15.00
Vid frågor kontakta ServiceDesk telefoni 61900

 

Planerat klart: 15:00 den 29 december 2021

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

792 driftstörningar - sida 13 av 80