Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-20 07:00

Beräknat avslut

2022-01-20 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av PMO BHV-Journal till version 13.1

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid men datorn kan användas för andra system. Efter klockan 09:00 behöver datorn vara i utloggat läge under 5-10 minuter för att nya versionen av PMO ska installeras.
Reservrutin gäller vid behov av registrering under stoppet.

Starttid:
2022-01-20 kl. 07:00

Sluttid:
2022-01-20 kl. 09:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 22:30

Beräknat avslut

2022-01-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-01-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 19:00

Beräknat avslut

2022-01-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-01-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-01-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-01-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-01-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 17:00

Beräknat avslut

2022-01-19 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2021.3.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2022-01-19 kl. 17:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 12:00

Beräknat avslut

2022-01-19 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-01-19 kl. 12:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - NCS e-recept

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 10:00

Beräknat avslut

2022-01-19 10:52

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Just nu går det inte att skicka recept felmeddelandet är "Kvittensfel".

Felsökning pågår

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-18 21:00

Beräknat avslut

2022-01-18 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Buggfixar och uppdatering av SITHS CA-system.

Påverkan:
Kommer inte vara möjligt att ge ut reservkort under en 30-minutersperiod under uppgraderingstiden.

Starttid:
2022-01-18 kl. 21:00

Sluttid:
2022-01-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Magnus Öberg, Verksamhetsstöd och applikationer, 035-134835

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-18 13:55

Beräknat avslut

2022-01-19 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Leverantören utför underhållsarbete i NPÖ.
Detta kan leda till tillfälliga störning och problem att logga in.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-18 10:40

Beräknat avslut

2022-01-19 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

MittVaccin Journal har intermittenta problem med låsta tabeller i databasen. Detta leder till att systemet kan upplevas som långsamt eller att det kraschar.
Om systemet inte fungerar alls ska reservrutin tillämpas.
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Hallandskatalogen - problem att byta lösenord och aktivera e-post

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-18 09:00

Beräknat avslut

2022-01-19 12:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning - Hallandskatalogen - problem att byta lösenord och aktivera e-post

Omfattning:
Synkning mellan Hallandskatalogen och nätverksAD fungerar inte.

Påverkan:
Detta betyder att det inte går att byta lösenord eller att aktivera e-post. Felsökning och åtgärder pågår.

Starttid:
Omgående

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

792 driftstörningar - sida 12 av 80