Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-06 08:00

Beräknat avslut

2022-12-07 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Serviceunderhåll

Påverkan:
Tisdag 6 december 08:00 till och med onsdag 7 december 12:00 utförs en servermigreringför infektionsverktyget.
Det kan uppstå en del störningar i systemet underservicefönstret.
Mer information finns på:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2991685686/December+2022

Starttid:
2022-12-06 kl. 08:00

Sluttid:
2022-12-07 kl. 12:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Driftmiljö VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-05 09:30

Beräknat avslut

2022-12-05 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i VAS driftmiljö utan något planerat avbrott.

Påverkan:
VAS och system kopplade till VAS kommer att fungera som vanligt, men det finns en liten förhöjd risk för kortare störningar. Om ni upplever problem i VAS så kontakta supporten: 010-476 19 00.

Starttid:
2022-12-05 kl. 09:30

Sluttid:
2022-12-05 kl. 14:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-säkerhet och infrastruktur

Driftavbrott - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 10:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret.
Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2991685686/December+2022

Starttid:
2022-12-01 kl. 10:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-12-01 08:00

Beräknat avslut

2022-12-01 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.3.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2022-12-01 kl. 08:00

Sluttid:
2022-12-01 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou är stängt för uppgradering av eFA(Födelseanmälan)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-30 11:00

Beräknat avslut

2022-11-30 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Obstetrix och Milou är stängt för uppgradering av eFA(Födelseanmälan)

2022-30-11 kl 12:00-13:00.

Under stoppet ska Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda

Driftavbrott - Trådlösa nätverket

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-29 22:30

Beräknat avslut

2022-11-30 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete/uppdatering av det trådlösa nätverket.
Gäller samtliga trådlösa nätverk/SSID inom Region Halland. (RHWLAN, RHMOBIL, LTWTP, RH_philips, samt Region Halland Guest).

Påverkan:
Det trådlösa nätverket kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Arbetet påverkar all utrustning som kommunicerar via trådlösa nätverket.

Exempel på funktioner som påverkas:
Philips patientövervakning HIA (5C): Trådlös överföring X3or
Care event Ascom MYCO2
POC-datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner som går trådlöst
Enkät-plattor
Logbuch patienttransport
Medicinvagnar
Gästnätverket (Region Halland Guest)

Starttid:
2022-11-29 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-30 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-28 20:00

Beräknat avslut

2022-11-29 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2022-11-28 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-29 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-25 13:55

Beräknat avslut

2022-11-25 14:25

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Just och är problem.

Felsökning påbörjad.

Uppdatering 1:

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-24 20:30

Beräknat avslut

2022-11-25 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Den 24 november genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller rättningar och buggfixar.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

Överblick vacciner:

    • Alla historiska vaccinationer kommer nu att visas korrekt i Överblick vacciner, indikerad med en asterix.
    • Färgboxarna för "Redo för vaccination", "Tidsintervall ej passerat" och "Ej given dos" tas bort, likaså respektive färgmarkering (grön, gul, röd) i överblicken.
    • Nästa dos visas som rosa ruta.
    • Kolumnen "Dos" tas bort och ersätts med kolumn som visar totalt antal givna doser för ett vaccin.
    • Åtgärd av bugg som ledde till att vissa migrerade doser inte visades.

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2022-11-24 kl. 20:30

Sluttid:
2022-11-25 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-24 12:00

Beräknat avslut

2022-11-25 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av systemet.

Påverkan:
Systemet är helt otillgängligt under tidsperioden.

Starttid:
2022-11-24 kl. 12.00

Sluttid:
2022-11-25 kl. 12.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och Applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

1066 driftstörningar - sida 17 av 107