Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-21 10:00

Beräknat avslut

2023-06-21 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen). Milou kommer inte att fungera.
För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-06-21 kl. 12:00

Sluttid:
2022-06-21 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Uppdatering av Region Hallands VDI plattform

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-20 22:09

Beräknat avslut

2023-06-21 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

VDI Miljön är påverkad

Påverkan

Det skall inte vara några störningar då vi har redundans på servrar. Men det kan uppstå sporadiska störningar.

Starttid

21/6-2023 kl 09:00

Sluttid

21/6-2023 kl 16:00

Kontaktperson

Billy Larsson de Kock, Digital Arbetsplats och Plattformar

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-20 20:30

Beräknat avslut

2023-06-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
Ekg maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Phillips patientövervakning som går via Regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-06-20 kl. 22:30

Sluttid:
2023-06-21 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Planerat avbrott i Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-19 22:00

Beräknat avslut

2023-06-20 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Platform24 har avbrott för underhåll. Plattformen kommer att vara otillgänglig under denna tid.

Påverkan:
Totalt avbrott mellan starttid och sluttid.

Starttid:
2023-06-20 kl. 00:00

Sluttid:
2023-06-20 kl. 07:00

Kontaktperson:
Alexandra Ferm, Alexandra.Ferm@regionhalland.se

Driftstörning - Åsa VC och Löftadalen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-19 06:00

Beräknat avslut

2023-06-19 19:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för närvarande avbrott i nätverkstrafiken till Åsa VC och Löftadalen.

Detta beror på en avgrävd fiberkabel.

Driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-15 07:00

Beräknat avslut

2023-06-13 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Planerat driftstopp
Torsdagen 15/6 kl. 09:00 till ca. kl. 12:00 är IT-systemet på Klinisk kemi ur drift pga. av underhållsarbete.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Det går bra att beställa de akuta proverna i VAS.
Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.
Under tiden uppdateringen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när arbetet är färdigställt och Driftstoppsrutiner upphör.

Underhållsarbete på Cisco-video infrastruktur

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-14 17:00

Beräknat avslut

2023-06-14 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete på infrastrukturen som används av Ciscoutrustningar i konferensrum

Påverkan:
Servrar kommer att vara otillgängliga och inga enheter kommer att kunna ringa till möten under servicetiden.
Pågående möten kommer att bli avbrutna.

Starttid:
2023-06-14 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-14 kl. 20:00

Kontaktperson:
Martin Lundström, Digital Arbetsplats & Plattformar 0790-980442

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-14 06:00

Beräknat avslut

2023-06-14 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.5.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Starttid:
2023-06-14 kl. 08:00

Sluttid:
2023-06-14 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Servicefönster - 1177 e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-13 17:30

Beräknat avslut

2023-06-13 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl. 19:30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Starttid:
2023-06-13 kl. 19:30

Sluttid:
2023-06-13 kl. 22:00

Kontaktperson:
Linnéa Blomster, E-hälsa & Invånartjänster, 072-4566515
Yvonne Mårlind, E-hälsa & Invånartjänster, 072-0842885

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogens synklösning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-13 07:00

Beräknat avslut

2023-06-13 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogens synklösning som skriver och läser information i HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll och uppdatering.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan arbeta som vanligt i katalogen under avbrottet, men nya och förändrade uppgifter kan ta längre tid att uppdatera i HSA och AD.

Starttid:
2023-06-13 kl. 09:00

Sluttid:
2023-06-13 kl. 12:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 619 09

1173 driftstörningar - sida 10 av 118

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>