Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Planerad driftstörning TeleQ-uppgradering

Område

IT/Telefoni

Start

2024-08-15 20:00

Beräknat avslut

2024-08-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Uppgradering upp till version 11.14 Release notes

Påverkan

Aurora TeleQ kommer att vara tillgängligt under servicefönstret och man kan förväntas arbeta som vanligt under arbetets gång.

Starttid

2024-08-15 kl. 20.00

Sluttid

2024-08-16 kl. 00.00

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Servicedesk Telefoni, 010-4761900 (intern anknytning 61900).

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-08-21 19:00

Beräknat avslut

2024-08-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster 2024-08-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-08-21 kl. 22:30

Sluttid:
2024-08-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-08-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-08-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-08-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-08-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott VAS 11/9

Område

IT/Telefoni

Start

2024-09-11 22:30

Beräknat avslut

2024-09-12 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 11/9–2024 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 52.0.01. Det blir ett avbrott med läskopia.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:

22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås

ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås

ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås

ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning

VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan

Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läslägeLänk till annan webbplats.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guideLänk till annan webbplats.

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 11/9-2024.

Starttid

2024-09-11 Kl. 22:30

Sluttid

2024-09-12 Kl. 02:00

Kontaktperson

Niklas Persson, Huvudjournal och hälsoinformatik, 0705-273315
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, 0790-622394

3 driftstörningar - sida 1 av 1

<< < 1 > >>