Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Redogörelse för tillgänglighetTillgänglighet för driftinfo.regionhalland.se

Det är Region Halland som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur driftinfo.regionhalland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från driftinfo.regionhalland.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan syn

  • Information om vilken kombination av flikar som är aktiv är inte tydlig vid användning med skärmläsare. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Kontrollen för att expandera/minimera information om en driftstörning benämns ”expandera” även när den minimerar informationen. [WCAG 1.3.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt motorik

  • Innehåll markeras inte tydligt när det får fokus vid navigering med tangentbordet [WCAG 2.4.7 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av driftinfo.regionhalland.se.
Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2019.

Vi granskar webbplatsens tillgänglighet manuellt mot WCAG 2.1 nivå AA samt med verktygen Lighthouse, Axe, Koa11y, Wave och Siteimprove accessibility checker.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2019.