Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 19:00

Beräknat avslut

2020-12-08 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för Intygstjänsters release 2020-3. För information om innehåll se nyhet på intranät/vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer samtliga intygstjänster inklusive Webcert att stängas ner och vara otillgängliga för användare. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt at skapa nya intyg i VAS.

Starttid:
2020-12-08 kl. 19:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Servicefönster - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 18:00

Beräknat avslut

2020-12-08 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release.

Påverkan:
Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.
Release notes finns tillgängliga på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/568688847/December+2020​

Starttid:
2020-12-08 kl. 18:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 10:00

Beräknat avslut

2020-12-09 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det kan vara problem att nå NPÖ för tillfället.

Starttid:
2020-11-08 kl. 10:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 20:00

Beräknat avslut

2020-12-07 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-12-07 kl. 20:00

Sluttid:
2020-12-07 kl. 21:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 09:00

Beräknat avslut

2020-12-07 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftstörning i Lifecare

 

Påverkan:

Driftstörning i Lifecare

Länk till den gemensamma tidbioen https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ztlcAASOqAxS4qO7g1sjgQAAqL8uyxiyIYQFlx7qu08/edit?usp=sharing

Länk till driftstoppsrutinen http://styrdadokument.regionhalland.se/doc/B215C3E0-8CCA-49E3-9759-850D2D4E9977

 

Driftstörning -Sjukresa Intyg, Itrip och Master-kopplingen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 08:00

Beräknat avslut

2020-12-07 14:47

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Befolknings slagning emot befolkning register fungerar ej 

 Driftstoppsrutiner ska användas

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-02 11:00

Beräknat avslut

2020-12-02 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering. Det innebär bland annat att kurskatalogen och digital utbildningar är inte är tillgänglig samt att utvecklingssamtal inte kan genomföras i systemet.

Starttid:
2020-12-02 kl. 11:00

Sluttid:
2020-12-02 kl. 17.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Driftstörning 1177 problem i flera tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-02 08:15

Beräknat avslut

2020-12-04 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning: 1177 personalverktyg(administrera e-tjänster)

Påverkan: Det är problem med seghet och det kommer felmeddelanden om kommunikation. Felsökning pågår

Kontaktperson: Karin Westholm RGS VS Systemförv IT

Just nu kan det vara problem att logga in i personalverktyget och att komma åt sina mottagningar. Felsökning pågår.

Kontaktperson: Karin Westholm RGS VS Systemförv IT

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-01 17:00

Beräknat avslut

2020-12-01 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Påverkan:
Varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-12-01 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-01 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftstörning - IT system på Klinsik Kemi samt Mikrobiologi

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-01 16:00

Beräknat avslut

2020-12-03 00:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi är för närvarande ur drift.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när systemet åter är i drift och

Driftstoppsrutiner upphör.

Uppdatering 1:

1324 driftstörningar - sida 100 av 133