Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 18:00

Beräknat avslut

2020-09-15 18:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer det vara ett par avbrott i eFrikort, detta innebär att det kommer vara tidpunkter (c:a 2-3 minuter) då eFrikort blir helt otillgängligt på grund av att tjänsten måste startas om.
Eftersom det blir korta avbrott kan det uppstå behov av efterregistreringar.

Starttid:
2020-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 20:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service, 073-1432113

Driftavbrott - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 17:00

Beräknat avslut

2020-09-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppgradering av Webcert till version 6.7. För mer information se nyhet på intranät och vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under uppgraderingen är Webcert inte tillgängligt.

Starttid:
2020-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 14:30

Beräknat avslut

2020-09-15 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Pascal ej tillgängligt för närvarande.
Felsökning pågår

Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-15 13:00

Beräknat avslut

2020-09-15 13:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av Beläggningsöversikten (BelSta)

Påverkan:
Sidan kommer vara otillgänglig under uppdateringen.

Starttid:
2020-09-15 kl. 15:00

Sluttid:
2020-09-15 kl. 15:10

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-14 05:30

Beräknat avslut

2020-09-14 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

Starttid:
2020-09-14 kl. 07:30

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Thomas Thorsson, AUS, 0708-127297

Driftstörning - X-tray

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-13 08:00

Beräknat avslut

2020-09-14 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hämtning av patientdata via X-tray gör att worklists och patientvalidering inte fungerar. Felsökning sker för fullt

Starttid:
2020-09-13 kl. 10:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo 0340-580261

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-12 19:00

Beräknat avslut

2020-09-21 03:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhåll av eFrikort är planerad av leverantör.

Påverkan:
Tillfälliga störningar kan uppstå i tjänsten vilket kan leda till felmeddelanden vid ankomstregistrering i VAS. Om problem uppstår är det bara att försöka igen, men det kan uppstå behov av efterregistreringar.

Starttid:
2020-09-12 kl. 21:00

Sluttid:
2020-09-13 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Reservkraftsprov Capio Movement Halmstad

Område

Fastighet

Start

2020-09-10 04:30

Beräknat avslut

2020-09-10 05:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Provet beräknas pågå en timme. Under tiden utförs omkopplingar och service samt belastningsprov för att kunna bedöma kapaciteten av reservkraft som omfattar hela elnätet.

Driftavbrott 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-08 15:00

Beräknat avslut

2020-09-08 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat i 1177 Vårdguidens e-tjänster för driftsättning av ny release med förbättrad funktionalitet samt rättade fel.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2020-09-08 kl. 17:00

Sluttid:
2020-09-08 kl. 20:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, It-Service, 0766-965747

Driftstörning - Sporadiska störningar på Länsnätet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-08 14:00

Beräknat avslut

2020-09-09 05:35

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det förekomma sporadiska störningar i nätverks-kommunikationen Falkenberg och norröver.
Felsökning pågår.

1180 driftstörningar - sida 95 av 118