Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-16 14:05

Beräknat avslut

2022-09-19 08:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggningsproblem

Driftstörning - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-16 09:37

Beräknat avslut

2022-09-16 13:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Systemet är segt och felsökning pågår

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 20:30

Beräknat avslut

2022-09-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 15 september genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
– Ny förbättrad tidbok, utgår från öppnade tider i stället för blockeringar.
– Förändring av patientuppgifter vid Skapa ny kund med reservnummer.
– Behörighetsroller för sjuksköterskor får tydligare namnsättning.

– Vårdgivare visas vid utskrift av vaccinationslista.

För ytterligare beskrivning se Leveransbesked 2022-09-15
informationssidan för MittVaccin finns mer övergripande information om systemet.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Även onlinebokningen kommer vara stängd.

Starttid:
2022-09-15 kl. 20:30

Sluttid:
2022-09-16 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 17:30

Beräknat avslut

2022-09-15 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av underliggandekomponenter.

Påverkan:
Användare kan uppleva korta avbrott just när uppdateringen sker. I övrigt ingen påverkan.

Starttid:
2022-09-15 kl. 17:30

Sluttid:
2022-09-15 kl. 18:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK Läkemedels- och journaltjänster , 0340-580293

Uppdaterad 10:49 Driftstörning - eHälsomyndighetens tjänster som tex Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-15 10:20

Beräknat avslut

2022-09-15 11:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 10:49

Det går för närvarande inte att förskriva eller expediera e-recept. Vi har identifierat felet och arbetar med en rättning. Felet påverkar även myndighetens övriga tjänster förutom covidbevis. Mer information kommer.

 

Felsökning pågår hos extern leverantör

Driftstörning - Signeringsportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-13 22:00

Beräknat avslut

2022-09-14 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat underhållsarbete hos underleverantör.

Påverkan:
Korta störningar under hela tidsperioden i Signeringsportalen, ingen påverkan i Platina.

Starttid:
2022-09-13 kl. 22:00

Sluttid:
2022-09-14 kl. 01:00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, patrik.ingblom@regionhalland.se

Servicefönster - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-13 17:00

Beräknat avslut

2022-09-13 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret går det att läsa information i Lifecare, men det är inte möjligt att skriva något eller göra förändringar.

Starttid:
2022-09-13 kl. 17:00

Sluttid:
2022-09-13 kl. 21:00​

Kontaktperson:
Boel Göransson, 035-2416384

Driftstörning: Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-12 09:30

Beräknat avslut

2022-09-14 12:52

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Platina

Omfattning:
Delar av systemet har problem med spara ner information och ger ett felmeddelande tillbaka.

Påverkan:
Det går t.ex. inte att skapa möten eller sätta handläggare på diarieförda ärenden.

Planerat klart: klart. 22-09-14 12:52

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-10 21:00

Beräknat avslut

2022-09-11 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret så kan det bli problem vid ankomstregistreringar i VAS och efterregistreringar blir nödvändiga och inloggade användare i webbapplikationen kan ev tappa kontakten med eFrikort och måste logga in igen.

Starttid:
2021-09-10 kl. 21:00

Sluttid:
2021-09-11 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Digitalisering av hälso- och sjukvård

Driftavbrott – Planerat servicearbete i regionens infrastruktur för datatrafik.

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-10 09:15

Beräknat avslut

2022-09-10 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning


Omfattning:
09:00-12:00 Utbyte av brandväggar. Ny hårdvara driftsätts.
13:00-16:00 Redundanstester på de nya brandväggarna

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet och Sjunet påverkas.
Under tiden arbetet pågår kan man uppleva sporadiska avbrott (några sekunder) i nätverkstrafiken mot internet och Sjunet.
Störst risk för störningar kommer att vara mellan 09:30 – 09:40. Därefter räknar vi inte med att arbetet skall påverka verksamheten.

Starttid:
2022-09-10 kl. 09:15

Sluttid:
2022-09-10 kl. 16:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

938 driftstörningar - sida 12 av 94