Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-25 21:00

Beräknat avslut

2021-02-25 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera uppgraderar CA-systemet till en ny version

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att ge ut nya SITHS-kort, publicera certifikat eller ställa frågor mot spärrlistor.

Starttid:
2021-02-25 21:00

Sluttid:
2021-02-25 23:00

Driftavbrott - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 22:00

Beräknat avslut

2021-02-24 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppdatering av eFrikort webbapplikationen med en ny funktion för superanvändare.

Påverkan:
Uppdateringen kommer medföra ett kort avbrott i tjänsten som även påverkar ankomstregistrering i VAS på c:a 1-2 minuter.

Starttid:
2021-02-24 kl. 22:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 17:00

Beräknat avslut

2021-02-24 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster som innehåller ny och förbättrad funktionalitet.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-02-24 kl. 17:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 10:30

Beräknat avslut

2021-02-24 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörningen berör kommunikationen via Visiba Care, t ex SMS, video, mail och push-notiser. Felsökning pågår hos leverantören.

Driftstörning - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-23 14:00

Beräknat avslut

2021-02-23 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Igår eftermiddag, 22 februari,  uppstod ett problem i Efrikorts miljöer som innebär att följdfel kan uppkomma. Ett sådant fel som vi nu har sett är att det inte går att göra utskrifter direkt från webbapplikationen. eFrikort är dock uppe och fungerar vanligt med  registreringar av avgifter och frikort, så det går bra att använda eFrikort och tjänsterna som vanligt. Vi vill dock be er om att undvika att göra ändringar i konfiguration och inställningar på vårdhuvudman tills vi meddelat att problemet är löst.

TELE (Uppd. 19/2 kl. 14.50) - tillfälligt svårt att nå Region Halland via telefon

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-19 08:10

Beräknat avslut

2021-02-19 17:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Uppd. 19/2 kl. 14.50: Region Halland håller på att se över belastningen som en ökande mängd samtal innebär ur både strategisk och teknisk synvinkel.

Pga hög belastning men många ingående samtal till Region Halland och privat vårdverksamhet (som har sin telefoni via regionen) kan det för tillfället vara svårt både att komma fram till våra telefonistern och att ringa in och ut från TeleQer. Även samtal till individuella anknytningar kan vara svåra att etablera men patientpåverkan är det som för tillfället märks främst.
Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Business Objects, SVF och Primärvårdskvalitet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-19 08:00

Beräknat avslut

2021-02-19 14:44

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, SVF och Primärvårdskvalitet

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår.

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 22:30

Beräknat avslut

2021-02-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-02-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-02-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 20:00

Beräknat avslut

2021-02-18 04:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av MittVaccin som innefattar buggrättningar och förbättringar.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-02-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-02-18 kl. 04:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 19:00

Beräknat avslut

2021-02-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-02-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

1342 driftstörningar - sida 96 av 135