Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-18 20:30

Beräknat avslut

2021-11-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen påverkas inte av arbetet.

Starttid:
2021-11-18 kl. 20:30

Sluttid:
2021-11-19 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-17 22:30

Beräknat avslut

2021-11-18 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 17 november från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.6.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 01:00

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden.

 • Förtydligande informationstext för dospatienter.
 • Förbättrad presentation av utsatta läkemedel i Candos (utveckling kopplat till PIL - slutenvårdsdos).

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.6.

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00
Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö

NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).
OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2021-11-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-18 kl. 01:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-17 19:00

Beräknat avslut

2021-11-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-11-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.
Denna gång innefattas även en större uppdatering på nya Biztalkmiljön vilket innebär ett totalstopp i hela Biztalkflödet.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks NYA och GAMLA miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Denna gång berörs alltså ALLA flöden genom Biztalk och för er som har kritiska flöden medför det att manuella rutiner måste tillämpas från kl.19:00

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen - driftstopp remisser VAS till Sectra RIS (Rontgen_driftstopp_remisser_VAS_Sectra_RIS.docx)

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-17 28 53
Kristian Stehn, IT-service, 035-13 65 44

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-11-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-11-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-11-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-11-17 kl. 19:00

Sluttid:
2021-11-17 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-17 12:30

Beräknat avslut

2021-11-17 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av Pascal​.

Påverkan:
Om man är inloggad just då förändringen sker kommer man att bli utloggad och blir tvungen att logga in igen. I övrigt ingen påverkan.​

Starttid:
2021-11-17 kl. 12:30

Sluttid:
2021-11-17 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - Driftstopp i Halmstads telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-11 23:00

Beräknat avslut

2021-11-12 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Halmstads växel.

Scenario D i teleavbrottsrutinen gäller, med tillägget att personsökningar ej fungerar

Påverkan:

 • Följande fungerar ej:
  - personsökningar
  - fast och trådlös telefoni
  - larmnumret 3000
  - samtal till televäxeln på nummer 31000 och 99
  - personlarmsystem till akutverksamhet och psykiatrin
  - entrédörrsystem via telefon
 • Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-11-11 kl. 23:00

Sluttid:
2021-11-12 kl. 05:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - Går inte att nå Service och Support-numret från Varberg, Kungsbacka och vissa ankn i Halmstad

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-11 08:00

Beräknat avslut

2021-11-11 12:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

För tillfället är det störningar när man ringer till 010-4761900 samt vissa andra supportnummer från anknytningar i Varberg, Kungsbacka och delar av Halmstad. Om du upplever störningar så ring från en tillgänglig mobiltelefon för att komma fram alternativt ring till telefonisterna för hjälp att bli kopplad.

 

Felsökning pågår av leverantör.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Vårdguiden på telefon

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-10 13:25

Beräknat avslut

2021-11-10 14:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Personer som ringer 1177 kommer för tillfället inte fram.
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Trådlösa nätverket

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-09 22:30

Beräknat avslut

2021-11-10 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete/uppdatering av det trådlösa nätverket.
Gäller samtliga trådlösa nätverk/SSID inom Region Halland. (RHWLAN, RHMOBIL, LTWTP, RH_philips samt Region Halland Guest).

Påverkan:
Det trådlösa nätverket kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Arbetet påverkar all utrustning som kommunicerar via trådlösa nätverket.

Exempel på funktioner som påverkas.
Philips patientövervakning HIA (5C): Trådlös överföring X3or
Care event Ascom MYCO2
POC-datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner som går trådlöst
Enkät-plattor
Logbuch patienttransport
Medicinvagnar
Gästnätverket (Region Halland Guest)

Starttid:
2021-11-09 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-10 kl. 00:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-Service, 0730936541

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppgradering - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-09 20:00

Beräknat avslut

2021-11-09 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera utför underhållsarbete på servrar och databaser.

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att utfärda nya reservkort då både SITHS admin och Mina sidor inte är tillgängliga.

Starttid:
2021-11-09 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-09 kl. 23:59

Kontaktperson:
Magnus Öberg, Ansvarig utgivare SITHS, 035-134835

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Hallandskatalogen - sporadiska avbrott (Uppdaterad 10/11 kl. 11:30)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-09 13:30

Beräknat avslut

2021-11-10 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 10/11 kl. 11:30

Nu tycks de sporadiska problemen med ”Server Error” i Hallandskatalogens gränssnitt vara över
_____________________________________

Omfattning:
Gäller åtkomst till Hallandskatalogens gränssnitt.

Påverkan:
Kataloguppdaterare får ibland felmeddelande vid inloggning eller blir plötsligt utslängd ur katalogen mitt under arbetet.
Lösningen just nu är att stänga ner och börja om med en annan webbläsare.
Felsökning pågår.

Starttid:
2021-11-09 kl. 13:30

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, (010-47) 61909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

635 driftstörningar - sida 2 av 64

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>