Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-28 20:30

Beräknat avslut

2021-10-29 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster för kommande release av MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kan MittVaccin vara otillgängligt.

Starttid:
2021-10-28 kl. 20:30

Sluttid:
2021-10-29 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Omläggningsarbete TV nätet Region Halland

Område

Fastighet

Start

2021-10-28 10:00

Beräknat avslut

2021-10-28 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Teracom, TV-leverantören kommer den 28/10 att utföra en omläggning på deras utsändningsteknik vilket kommer att medföra störningar i tv nätet för alla fastigheter hos Region Halland.
Sändningsuppehållet kommer att vara mellan klockan 10:00-18:00 den 28/10 och man kommer då inte kunna få in några kanaler på tvn.
Det kan finnas behov för vissa tv apparater med en ominstallation efter denna uppdatering.

Påverkan:
Alla Region Hallands verksamheter.

Starttid:
2021-10-28 kl. 10:00

Sluttid:
2021-10-28 kl. 18:00

Kontaktperson:
Teknisk service

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-23 21:00

Beräknat avslut

2021-10-24 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster för eFrikort är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns det risk för korta avbrott och då kan det bli aktuellt med efterregistreringar, om man är inloggad i eFrikort så kan man prova att logga in igen.

Starttid:
2021-10-23 kl. 21:00

Sluttid:
2021-10-24 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning - Problem med uppslag mot folkbokföringsregister/Master

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-22 14:30

Beräknat avslut

2021-10-26 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Master / slagningar mot folkbokföringsregister/skatteverket. Även slagningar från andra system som använder sig av Master.

 

Påverkan:

Totalt avbrott

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-22 08:15

Beräknat avslut

2021-10-22 10:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-21 20:00

Beräknat avslut

2021-10-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Planerat underhåll

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 22:30

Beräknat avslut

2021-10-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Tele - Driftstopp i Kungsbackas telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Kungsbackas växel.

Påverkan:
• Driftstoppet innebär totalt stopp i telefontrafiken i Kungsbackas växel.
• Hisslarm fungerar ej.
• Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-21 kl. 01:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 19:00

Beräknat avslut

2021-10-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-10-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Agresso

Omfattning:
Nya uppdateringar skall läggas på. Ingen påverkan på andra system

Påverkan:
Agresso kommer inte att kunna nås under tiden arbetet pågår.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. ca. 24:00

Kontaktperson:
Christian Kock, Unit4, 076-6487653

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-10-20 kl. 22:30

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-10-20 kl. 20:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

12)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

13)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-10-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftavbrott - Obstetrix

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-20 12:00

Beräknat avslut

2021-10-20 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-10-20 kl. 12:00

Sluttid:
2021-10-20 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

650 driftstörningar - sida 4 av 65

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>