Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-24 13:00

Beräknat avslut

2022-05-24 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

​Vår leverantör av Platform24 har just nu en driftstörning som påverkar delar av plattformen.

Det är problem med inloggning.
Kan visa meddelande "Serverfel".

Leverantören arbetar på att lösa detta med högsta prioritet

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-23 17:00

Beräknat avslut

2022-05-23 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en ny release som innehåller första steget i den nya tidbok: version 22.02. I denna version är det främst gränssnittet för invånare som förändras.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-05-23 kl. 17:00

Sluttid:
2022-05-23 kl. 22:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, E-hälsa och invånartjänster

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-21 21:00

Beräknat avslut

2022-05-22 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster för eFrikort är planerat av leverantör.

Påverkan:
Inloggade användare kan ev tappa kontakten med eFrikort och måste logga in igen.
Vid ankomstregistrering kan felmeddelanden visas i VAS/Aweria och efterregistreringar behöver göras.

Starttid:
2022-05-21 kl. 21:00

Sluttid:
2022-05-22 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Digitalisering av hälso- och sjukvård

Uppdaterad 220527 Driftstörning - Problem att se vissa diktat i Medspeech

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-20 09:00

Beräknat avslut

2022-05-31 00:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

220527 Rättning planeras i drift under v. 22

220523 Fortsatta problem. Se uppdaterad nyhet på Intranätet

Omfattning:

Medspeech

Påverkan:

Det kan vara problem att se vissa diktat Medspeech. Felsökning och åtgärder pågår. Mer information kommer under dagen. Vid upplevda problem kontakta Servicedesk.

Uppdatering 1:

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-19 20:30

Beräknat avslut

2022-05-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 19 maj genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
– Förändrade flöden gällande utskrift av vaccinationslista
– Möjlighet att ange annan ordinator vid vaccination
– Förbättringar i signeringslistan för sjuksköterskor
– Ny behörighetsnivå – Läsbehörighet

För ytterligare beskrivning se Leveransbesked MittVaccin 220519.
informationssidan för MittVaccin finns mer övergripande information om systemet.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Även onlinebokningen kommer vara stängd.

Starttid:
2022-05-19 kl. 20:30

Sluttid:
2022-05-20 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK IT, 0340-580293

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-18 22:30

Beräknat avslut

2022-05-18 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-05-18 kl. 22:30

Sluttid:
2022-05-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

TELE - Uppgradering av TeleQ 18/5 kl.22:00 - 19/5 kl.02:00

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-18 22:00

Beräknat avslut

2022-05-19 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Uppgraderingen innefattar ingen visuellt förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-18 19:00

Beräknat avslut

2022-05-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-05-18 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Fredrik Rönnqvist, IT-service, 035-139002

1)
TELECALL

Omfattning:

Uppgradera mjukvaran på LTTELECALL4.

 

Påverkan:

Kortare avbrott under tiden mjukvaran uppgraderas. Beräknad tid ca 30-60 minuter

Utalarmeringen till sökare, vilket är reservsökvägen kommer inte att fungerar under tiden. Utalarmering går nomralt via rakel som inte påverkas.

Portöppningar för ambulans fungerar inte under tiden. Manuell öppning av portarna måste göras

 

Starttid:

2022-05-18 kl. 19:00

 

Sluttid:

2022-05-18 kl. 20:00

 

Kontaktperson:

Fredrik Sandgren, IT Säkerhet o infrastruktur, 035-134 789

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-05-18 kl. 22:30

Sluttid:
2022-05-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-05-18 kl. 20:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-05-18 kl. 20:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-05-18 kl. 19:00

Sluttid:
2022-05-18 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning av LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-05-18 19:45

Sluttid:
2022-05-18 20.15

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

13)
Patchning Trio

Omfattning:
Windowspatchning av Trioservrarna. Uppdatering av certifikat

Påverkan:
60 min nertid för omstarter, flytt till backupsystem så borde inte märkas

Starttid:
2022-05-18 20:00

Sluttid:
2022-05-18 22.30

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

 

 

 

 

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-18 12:30

Beräknat avslut

2022-05-18 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Anpassningar för förändringar i FASS.

Påverkan:
Mindre rättningar av Pascal.
Om användare är inloggad just då förändringen sker kommer användaren att bli utloggad och bli tvungen att logga in igen.
I övrigt ingen påverkan.

Starttid:
2022-05-18 kl. 12:30

Sluttid:
2022-05-18 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK IT, 0340-580293

Driftstörning Nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-18 08:45

Beräknat avslut

2022-05-18 09:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det störningar i nätverket. Upplevda störningar har registrerats i både Halmstad, Åsa och Onsala. Påverkar b la att VAS går långsamt.

904 driftstörningar - sida 14 av 91