Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-22 17:00

Beräknat avslut

2022-06-22 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Pga. buggar i systemet efter releas 4.19 som driftsattes den 16/6 behövs det göras en akuträttning.

Påverkan:
Det går inte att använda systemet under rättningen och reservrutiner rekommenderas.

Starttid:
2022-06-22 kl. 17:00

Sluttid:
2022-06-22 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-Hälsa och invånartjänster, 035-2416384

TELE - Uppgradering av TeleQ 20/6 kl.22:00 - 21/6 kl.04:00

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-20 22:00

Beräknat avslut

2022-06-21 04:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Uppgraderingen innefattar ingen visuellt förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Uppgraderingen ska lösa driftstörning för fördröjning vid externa samtal. Om du som handläggare i TeleQ fortsatt upplever fördröjning efter Tisdag 21 juni vänligen meddela Servicedesk Telefoni via tel. 010-476 19 00 (61900).

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-20 09:30

Beräknat avslut

2022-06-21 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ikonen länk har försvunnit från menyn i Lifecare samt systemet är väldigt segt.

Påverkan:
Systemet går att använda men kan upplevas väldigt segt, man jobbar på nationellförvaltning för att åtgärda problemet.

Starttid:
2022-06-20 kl. 09:30

Sluttid:
okänt

Kontaktperson:
Boel Göransson E-hälsa och invånartjänster 035-2416384

Driftstörning - VDI

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-17 12:00

Beräknat avslut

2022-06-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Säkerhetsuppdatering av VDI.
VDI påverkas och användare som försöker logga in med SITHS-kort kan uppleva störningar. Användare som redan är inloggade ska inte uppleva några störningar.

Påverkan:
Störningar vid inloggning

Starttid:
22-06-17 kl 12:00

Sluttid:
22-06-17 kl 17:00

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-16 17:00

Beräknat avslut

2022-06-16 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av LifeCare 4:19

Påverkan:
LifeCare går inte att använda under pågående driftsättning, driftstopps rutin får användas.

Starttid:
2022-06-16 kl. 17.00

Sluttid:
2022-06-16 kl. 19.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster, 035-2416384

LÖST! Driftstörning - Trådlösa nätverket

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-16 07:45

Beräknat avslut

2022-06-16 08:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

08:45.
Problemet är nu löst.
Som användare kan man behöva starta om datorn för att den ska ansluta igen.

______________________________________________________________________
Vi har störningar i det trådlösa nätverket för närvarande.

Felsökning pågår!​

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-15 19:00

Beräknat avslut

2022-06-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-06-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625


1)
Radiologi

Omfattning:
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen,  PCI)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-06-15 kl. 22:30

Sluttid:
2022-06-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-06-15 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

10)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Patchning Trio

Omfattning:
Windowspatchning av Trioservrarna tillsammans med Telia

Påverkan:

60 min nertid för omstarter, flytt till backupsystem så borde inte märkas

 

Starttid:

2022-06-15 20:00

 

Sluttid:

2022-06-15 22.30

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

 

12)

Hallandskatalogen

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev uppdatering firmware LTHAKMIM.

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

 

13)

Beslutsstödssystem

 

Omfattning:

Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

 

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

 

Starttid:

2022-06-15 19:00

 

Sluttid:

2022-06-15 20.00

 

Kontaktperson:

Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-15 16:00

Beräknat avslut

2022-06-15 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av vidareutvecklingsaktiviteter för GAS, avvikelser och diarie.

Påverkan:
Systemet är helt oåtkomligt under tidsperioden.

Starttid:
2022-06-15 kl. 16.00

Sluttid:
2022-06-15 kl. 17.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-14 19:30

Beräknat avslut

2022-06-14 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av en ny release 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den nya releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.

Påverkan:
Kl. 19.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-06-14 kl. 19:30

Sluttid:
2022-06-14 kl. 22:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, 072-0842885

Driftavbrott - Carita

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-13 20:00

Beräknat avslut

2022-06-13 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för Carita för leverans av ny version.

Påverkan:
Under servicefönstret går det inte att använda Carita.

Starttid:
2022-06-13 kl. 20:00

Sluttid:
2022-06-13 kl. 22:00

Kontaktperson:
Annicka Erlandsson, Verksamhetsstöd Folktandvården Halland, Närsjukvården Halland

850 driftstörningar - sida 6 av 85

<< < 3 4 5 6 7 8 9 > >>