Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-16 22:30

Beräknat avslut

2022-02-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-02-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-16 19:00

Beräknat avslut

2022-02-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

1)
Byte av uppringningsadresser för Cisco-video

Omfattning:
Samtliga Cisco-videokonferenser kommer att byta uppringningssystem från H323 till SIP.
Det nuvarande nummersystemet 113xxx kommer att bytas till videosystem@video.lthalland.se

Påverkan:
Varje system kommer att bli bortkopplat under 5-10 minuter med eventuell omstart.
Detta sker i sekvens under kvällen.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Martin Lundström, IT-Service, 0790-980442

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-02-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-02-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-02-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-02-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-02-16 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftsättning av LifeCare 4.16

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-15 19:00

Beräknat avslut

2022-02-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerad driftsättning LifeCare 4.16

Påverkan:
Ingen åtkomst av systemet

Starttid:
2022-02-15 kl. 19.00

Sluttid:
2022-02-15 kl. 21.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, RK, 0766-965747

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-15 09:50

Beräknat avslut

2022-02-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning Vidiview Capture appen

Omfattning:

Det är stora störningar i Vidiview Capture appen.

Påverkan:

I appen ser allt korrekt ut men när man tittar i Vidiview på datorn så har undersökningarna kommit in som oidentifierade. Detta på grund av app-version som skickats ut. Leverantör felsöker och vi inväntar ny version av app som kommer avhjälpa detta problemet.

 

Kontaktperson:

Malin Ahnbo Parnebo

MTA

0340-580261

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-14 22:00

Beräknat avslut

2022-02-14 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för akut tekniskt underhåll.

Påverkan:
Kl. 22.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-02-14 kl. 22:00

Sluttid:
2022-02-14 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-12 21:00

Beräknat avslut

2022-02-13 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Det kan bli korta avbrott i applikationen och användare kan behöva logga in igen. Vid ankomstregistrering i VAS kan felmeddelanden visas och efterregistreringar bli nödvändiga.

Starttid:
2022-02-12 kl. 21:00

Sluttid:
2022-02-13 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-09 14:00

Beräknat avslut

2022-02-09 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer kortare störningar förekomma.

Starttid:
2022-02-09 kl. 14:00

Sluttid:
2022-02-09 kl. 16:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-08 22:00

Beräknat avslut

2022-02-08 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En ny version av eFrikort som bla. visar bättre felmeddelande för användarna vid problem med inloggning driftsätts.

Påverkan:
Vid driftsättning behöver en omstart göras som gör att tjänsten blir otillgänglig några minuter.

Starttid:
2022-02-08 kl. 22:00

Sluttid:
2022-02-08 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-08 19:30

Beräknat avslut

2022-02-08 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster med förbättrad funktionalitet driftsätts av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer varken invånare eller vårdpersonal kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-02-08 kl. 19:30

Sluttid:
2022-02-08 kl. 22:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, Boel.Goransson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Mobilincheckning

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-02 09:45

Beräknat avslut

2022-02-03 08:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det finns för närvarande ett problem med att checka in via mobil.

Leverantör arbetar med högsta prioritet för att hitta felet och lösa det.

Tills problemet är löst kommer patienter inte att kunna använda mobil självincheckning.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

788 driftstörningar - sida 10 av 79

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>