Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-14 08:00

Beräknat avslut

2023-06-14 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.5.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela servicefönstret.

Starttid:
2023-06-14 kl. 08:00

Sluttid:
2023-06-14 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Servicefönster - 1177 e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-13 19:30

Beräknat avslut

2023-06-13 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl. 19:30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade.

Starttid:
2023-06-13 kl. 19:30

Sluttid:
2023-06-13 kl. 22:00

Kontaktperson:
Linnéa Blomster, E-hälsa & Invånartjänster, 072-4566515
Yvonne Mårlind, E-hälsa & Invånartjänster, 072-0842885

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogens synklösning

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-13 09:00

Beräknat avslut

2023-06-13 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogens synklösning som skriver och läser information i HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll och uppdatering.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan arbeta som vanligt i katalogen under avbrottet, men nya och förändrade uppgifter kan ta längre tid att uppdatera i HSA och AD.

Starttid:
2023-06-13 kl. 09:00

Sluttid:
2023-06-13 kl. 12:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 619 09

BO-Inloggning påverkad under dagen.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-13 07:00

Beräknat avslut

2023-06-16 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Inloggning till Business kommer att vara otillgänglig i perioder under dagen som en följd av uppgradering till 4.3

Påverkan

Missing page sida visas.

Starttid

2023-06-13 07:00

Sluttid

2023

Kontaktperson

Ulf Thor RK

AKUT driftstopp - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-12 15:00

Beräknat avslut

2023-06-12 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Omkonfiguration av systemet

Påverkan:
Totalt driftstopp under tiden vid behov använd driftstoppsrutin

Starttid:
2023-06-12 kl. 15.00

Sluttid:
2023-06-12 kl. 18.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och Invånartjänster, 035-2416384

Driftstörning - Platform 24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-08 11:27

Beräknat avslut

2023-06-08 11:49

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det pågår för närvarande en incident i plattformen som orsakar driftstörningar eller nedtid

Driftstörning - 1177:s e-tjänster personalverktyget, Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-08 11:20

Beräknat avslut

2023-06-08 11:52

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning: Svårt att logga in i personalverktyget, alternativt segt när man arbetar i det

Påverkan: Använd driftstoppsrutiner vid behov

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-08 07:36

Beräknat avslut

2023-06-14 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-07 17:00

Beräknat avslut

2023-06-07 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning i Lifecare av leveransversion 4.26

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare under tiden leverantören lägger på ny leverans.
Under driftstoppet använd driftstoppsrutinen

Starttid:
2023-06-07 Kl. 17:00

Sluttid:
2023-06-07 Kl. 19:00

Kontaktperson:
Helena Nord, Helena.Nord@regionhalland.se

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-05 09:30

Beräknat avslut

2023-06-05 12:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Inloggningsproblem i Lifecare. Lifecare upplevs även långsamt om man är inloggad och man kan bli utloggad med ett felmeddelande.
Leverantören är kontaktad och felsökning pågår.

1226 driftstörningar - sida 16 av 123