Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Internkatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 11:20

Beräknat avslut

2019-11-19 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att söka i internkatalogen på Intranätet.

Driftstörning - Business Objects, Qlikview

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 10:00

Beräknat avslut

2019-11-20 09:41

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, Qlikview

 

Påverkan:

Laddningar har inte fungerat i datalagret vilket påverkar informationen i Business Objects och Qlikview

Sluttid: okänd 

 

 

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 09:00

Beräknat avslut

2019-11-19 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte arbeta i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls via ärende till Hallandskatalogen i Servicedesk.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2019-11-19 kl. 09:00

Sluttid:
2019-11-19 kl. 19:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Servicefönster Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 08:00

Beräknat avslut

2019-11-19 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Anledning:
Driftsättning av bugfix i Stöd och behandling

Påverkan:
Under servicefönstret kommer det ej gå att vara inloggad och arbeta i Stöd och behandling och Designverktyget. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som detta medför.

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-12 22:30

Beräknat avslut

2019-11-13 01:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Driftavbrott VAS
Driftsättningen av VAS 38 som var planerad onsdag den 6/11 blev inställd. Nytt datum blir tisdag nästa vecka, dvs 12/11. Det blir ett avbrott med läskopia. VAS 38 innehåller förvaltnings- och utvecklingsärenden bla en förbättrad funktion i Öppen kallelse.

För mer information läs nyhet på intra-/extranät eller vårdgivarewebb: https://vardgivare.regionhalland.se.

Tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 00:50 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:00 - VAS produktion startas  - VAS och NCS kan nås som vanligt

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet. 

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna NCS från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läskopia se: Guide för VAS Läsdatabas

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av NCS utdelningslista inför stoppet se denna guide.

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intra- och Extranätet samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 12/11.

Det är viktigt att VAS stängs och startas om när avbrottet är över och den nya versionen av VAS är i drift.

Starttid:
2019-11-12 kl. 22:30

Sluttid:
2019-11-13 ca. 01:00

Kontaktperson:
Karl Ingmansson, IT-Service, 035-2416493

 

Uppdatering 1:

805 driftstörningar - sida 81 av 81